Röntgenundersökning

Röntgenundersökning är en mycket vanlig undersökning där man använder strålning för att avbilda människokroppen. I Finland är röntgenundersökningar de allra vanligaste bilddiagnostikundersökningarna.

​​

Till röntgenundersökningar räknas bland annat:

  • bilddiagnostik av benstomme och leder
  • bilddiagnostik av lungorna
  • mätning av bentäthet
  • bilddiagnostik av tänderna
  • panoramabilddiagnostik av käkar och tanduppsättning

Röntgenundersökningen lämpar sig särskilt väl för bilddiagnostik av lungor och ben eftersom de tydligt kan särskiljas från omkringliggande vävnader. Däremot lämpar sig röntgenundersökning inte så väl för att avbilda människans mjuka organ eller vävnader (till exempel organ i magen), eftersom de inte nämnvärt går att särskilja på bilden.

Du behöver alltid läkarremiss för röntgenundersökning. I praktiken kommer man alltså alltid till röntgen via läkarmottagningen.

Ibland används även termen slätröntgenundersökning för röntgenundersökning. Detta görs för att skilja den från röntgenundersökningar som ofta använder kontrastmedel (till exempel datortomografier).

Vid panoramaundersökning avbildas käkbenen och tanduppsättningen. Mätning av bendensiteten görs på kotorna i ländryggen och i höftområdet, alternativt i underarmsområdet. För barn och unga kan man på specialistläkares begäran även göra en mätning som omfattar hela kroppen.

Video: Videoserien Strålsäkerhetens ABC, del 7, röntgenundersökning, texter på svenska och finska. Videon är producerad av OYS Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Hur ska jag förbereda mig?

I regel behöver du inte göra några förberedelser inför röntgenundersökningar. Läs dock noggrant de anvisningar du fått.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den vårdande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen. Läkaren och vid behov radiologen (det vill säga röntgenläkaren) beslutar om den bilddiagnostikmetod som lämpar sig i ditt fall.

Vad händer vid undersökningen?

Röntgenskötaren placerar dig i en lämplig ställning för bilddiagnostik. Före undersökningen ger röntgenskötaren dig anvisningar för vilka kläder eller smycken du bör klä av dig.

När bilden tas styr skötaren i regel maskinen från det intilliggande rummet.

Du får inte röra dig medan undersökningen pågår. Röntgenstrålen är på en bråkdels sekund när bilden tas. Beroende på vad som avbildas tar man en, två eller flera bilder.

I regel tar hela undersökningen 5–20 minuter beroende på antalet bilder.

Vad händer efter undersökningen?

Röntgenläkaren (det vill säga radiologen) undersöker bilderna och ger sitt utlåtande. Undersökningen förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv.

Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Är undersökningen förknippad med risker?

Strålning används för röntgenundersökningar. Den slutliga mängden strålning beror på undersökningstekniken och antalet bilder. Stråldosen vid röntgenundersökning och den eventuella risken orsakad av strålning är liten.

Om du är osäker på strålningen kan du alltid begära mer information av den vårdande läkaren eller röntgenpersonalen. Information om strålningens effekter och strålningsmängderna vid olika undersökningar hittar du även i avsnittet Information om strålning och på Strålsäkerhetscentralens (STUK) webbplats.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  28.4.2020