Mammografi och annan undersökning av bröstkörteln

Mammografi är en röntgenundersökning som kan användas för att undersöka knutor eller andra symtom i brösten.

Hos kvinnor som fyllt 30 år är klinisk mammografi den primära metoden för undersökning av bröstkörteln. Om radiologen anser det vara nödvändigt kan man i samband med mammografin även göra en ultraljudsundersökning av bröstet.

För personer som inte fyllt 30 år undersöks bröstet alltid först med ultraljud och därefter bedömer man om fortsatta undersökningar behövs. Vid suspekta förändringar tas alltid ett vävnadsprov i samband med bilddiagnostiken.

Vid behov kan även magnetundersökning göras.

Mammografi används även för bröstcancerscreening av symtomfria kvinnor. Du kan läsa mer om det på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Om du har några frågor om screeningtidtabellen eller inbjudan ber vi dig kontakta hälsovårdstjänsterna i din hemkommun.

Video: Mammografi eller röntgenundesökning av brösten

Se videon: Vad är mammografi och vad händer vid undersökningen? Videon har producerats av HUS Bilddiagnostik. Videon har texter på finska, svenska och engelska. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Hur ska jag förbereda mig?

I regel behöver du inte göra några särskilda förberedelser inför mammografin. Du kan äta och dricka som normalt före undersökningen och fortsätta att ta dina vanliga mediciner.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den vårdande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen.

Vad händer vid undersökningen?

Mammografin görs med en specialkonstruerad röntgenavbildningsapparat. Bröstet som avbildas pressas mellan två plattor för att det ska hållas på plats, detaljerna i bröstet ska synas bättre och strålbelastningen ska minska.

Kompressionen av bröstet kan kännas obehaglig men den varar bara så länge som bilden tas. Man kan ta bilder från olika håll.

I vissa fall kan bröstet även avbildas med en så kallad tomosyntesavbildning. Det är en tredimensionell bild som har sammanställts av flera enskilda mammografibilder på dator.

Vad händer efter undersökningen?

Mammografin förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv. Efter biopsi får du vid behov anvisningar för eftervård.

Läkaren analyserar bilderna och ger ett utlåtande. Din vårdande läkare berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Svaret från screening skickas hem per brev.

Är undersökningen förknippad med risker?

Vid mammografin används röntgenstrålar, men strålningsrisken är liten.

Om du är osäker på strålningen kan du alltid begära mer information av den vårdande läkaren eller personalen på undersökningsenheten.

Läs mer:

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020