Magnet

Magnetundersökning ger detaljerade bilder utan röntgenstrålning. Vid undersökningen utnyttjas ett starkt magnetfält och radiovågor som används för att avbilda vatten i olika former i kroppen.

Magnetundersökning är en undersökning som kan användas för att granska nästan alla kroppsdelar och vävnader. Magnetundersökningen förkortas MRI (eng. Magnetic Resonance Imaging).

Video: Magnetundersökning

​​Se videon: Vad sker vid magnetundersökningen och hur ska du förbereda dig? Texterna hittar du i YouTubes meny på finska, svenska och engelska. Videon har producerats av HUS Bilddiagnostik. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.


Hur ska jag förbereda mig?

Kontrollera i den patientanvisning du fått hur du ska förbereda dig inför undersökningen. För en del av undersökningarna behövs inga förberedelser men för andra kan du ombes att exempelvis låta bli att äta. Kom ihåg att fylla i förhandsuppgiftsblanketten och ta den med till undersökningen. Röntgenskötaren går igenom den med dig före undersökningen.

Om du har metall eller metalldelar i kroppen ska du på förhand kontakta den enhet som gör magnetundersökningen. Exempelvis pacemaker, protes, operationsclips inuti huvudet, granatsplitter eller läkemedelspump kan förutsätta att personalen utför specialplanering och -förberedelser när de ska genomföra undersökningen. Det kan även utgöra ett hinder för undersökningen.

Däremot förhindrar ledproteser eller metaller som fästs i benet vid ortopediska operationer i regel inte bilddiagnostik. Fyllningar i tänderna och motsvarande material i munnen är trygga.

Magnetundersökning kan göras i alla faser av graviditeten om moderns sjukdom förutsätter undersökning. I början av graviditeten strävar man för säkerhets skull efter att undvika magnetundersökning, om den undersökta har en sjukdom eller ett besvär som kan undersökas senare utan att det medför problem.

Magnetkontrastämne rekommenderas inte under graviditeten, men beroende på vilken sjukdom modern har kan man efter övervägande även avvika från denna rekommendation. Vid amning föreligger inget hinder för användning av kontrastämne.

Läs mer:

Vad händer vid undersökningen?

Under magnetundersökningen ligger du på ett mjukt undersökningsbord som förs in i avbildningsröret så att det objekt som ska avbildas är inuti maskinen och en del av kroppen är utanför. Du förs in i apparaturen med antingen huvudet eller fötterna före.

Röntgenskötaren använder magnetavbildningsapparaten via en dator bakom ett fönster, men du kan vid behov tala med honom eller henne via en mikrofon. Skötaren ser dig hela tiden under bilddiagnostiken.

Under bilddiagnostiken avger maskinen kraftigt knackande eller surrande ljud. Därför får du hörselskydd under bilddiagnostiken. Du kan lyssna på en radiokanal eller också en CD-skiva som du tagit med dig. Det är viktigt att du är så avslappnad och orörlig som möjligt när maskinen avger ljud.

Medan undersökningen pågår kan läkaren överväga om du behöver ges magnetkontrastämne. Kontrastämne underlättar tolkningen av bilderna. Magnetkontrastämnet innehåller gadolinium (inte jod) och försvinner ur kroppen med urinen.

Det är mycket sällan man är allergisk mot kontrastämnet. Om du är osäker kan du fråga mer om detta av den remitterande läkaren eller personalen på magnetundersökningsenheten.

Vanligtvis en magnetundersökning tar 20–30 minuter och ibland lite längre om ett stort område ska avbildas.

Cirka 10 % av patienterna lider av klaustrofobi (rädsla för slutna utrymmen) och vi stöter alltså dagligen på det. Oftast går undersökningen trots allt väl om skötarna får veta det på förhand. I regel går allt väl vid bilddiagnostiken om man fått bekanta sig med apparaten samt vid behov fått premedicinering.

Läs mer:

Vad händer efter undersökningen?

Radiologen (det vill säga röntgenläkaren) undersöker bilderna och skriver sitt utlåtande. Din vårdande läkare berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Är undersökningen förknippad med risker?

Magnetundersökningen är smärtfri och några bieffekter har inte konstaterats. Magnetundersökning lämpar sig dock inte för alla: vissa implantat och främmande föremål i kroppen, till exempel pacemaker och metallsplitter kan förhindra bilddiagnostik eller förutsätta specialarrangemang.

Om du vet eller misstänker att du är gravid ska du diskutera det med din läkare.

Läs mer:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020