Långtidregistrering

Med långtidsregistrering kan man noggrannare utreda hjärtats funktion, typ av rytmstörning och dess egenskaper samt hur blodtrycket beter sig i olika situationer.

De vanligaste typerna av långtidsregistrering är:

  • långtidsregistrering av EKG (Holter-undersökning)
  • långtidsregistrering av blodtrycket

Långtidsregistrering av EKG

Långtidsregistrering av EKG, det vill säga Holter-undersökning, används för att utreda rytmstörningar. Med långtidsregistrering kan man undersöka till exempel symtom som inte uppträder i vilo-EKG eller som uppträder i vissa situationer – till exempel nattetid.

Med undersökningen kan man utreda bland annat:

  • hjärtats pulsfrekvens i olika situationer
  • rytmstörningar och extra slag samt tillhörande symtom
  • huruvida rytmstörningarna härstammar från förmak eller kammare
  • symtomens koppling till förändringar i hjärtrytmen

Ofta kan man utav resultaten även sluta sig till hur rytmstörningen uppkommer. Undersökningen används även för att utreda oklara anfall med medvetslöshet.

Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt inför undersökningen. För att undersökningen ska lyckas får man dock inte smörja in huden på bröstkorgen föregående kväll eller på undersökningsdagens morgon. Den remitterande läkaren ger dig anvisningar om medicinering.

EKG-elektroder fästs på din bröstkort och du får med dig en liten bärbar registreringsapparat. Det tar cirka 30 minuter att fästa registreringsapparaten. Långtidsregistreringen tar normalt 24–48 timmar.

EKG-undersökning vid symtom (symtom-EKG) används om man undersöker ett hjärtsymtom som endast uppträder sällan hos dig. Då får du använda en apparat som påminner om en mobiltelefon. Undersökningen tar 2–4 veckor, varefter du returnerar apparaten.

Tanken är att du ska bete dig så normalt som möjligt under registreringen. Mer information får du på undersökningsstället.

Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Läs mer i Undersökningshuset:

Långtidsregistrering av blodtrycket

Vid långtidsregistrering av blodtrycket följer man ditt blodtryck under ett dygn. Syftet är att registrera blodtrycket i din vardag och skriva upp vad du gjort i en dagbok. Detta ger en mer tillförlitlig bild av blodtrycksnivån än en engångsmätning.

Undersökningen kan användas för att uppskatta det genomsnittliga blodtrycket under ett dygn, blodtrycket dag och natt, samt hur olika förhållanden påverkar variationer i blodtrycket.

Du får med dig en liten registreringsapparat som bärs vid midjan. En manschett sätts på armen. Apparaten mäter automatiskt ditt blodtryck 1–4 gånger per timme. Du får mer information från undersökningsstället.

Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020