Isotopundersökningar

Isotopundersökningar har fått sitt namn efter de kortlivade radioaktiva läkemedel, radioisotoper, som används vid undersökningarna.

​​

Det undersökningsämne som används vid isotopundersökning innehåller en liten mängd radioaktivt ämne.

Isotopundersökningar kan användas för att utreda förändringar i organfunktion och metabolism. Många störningar i organfunktioner kan observeras i ett mycket tidigt skede med hjälp av isotopundersökningar.

De apparater som används vid undersökningarna kan mäta mycket små mängder strålning.

Med isotopundersökning kan man undersöka bland annat:

  • cancerspridning
  • anemi
  • lung- och njurfunktion
  • blodcirkulationen i hjärtmuskeln (hjärtmuskelperfusion)
  • metabolism i benstommen
  • receptorfunktion i hjärnan
  • olika infektioner

En typisk isotopundersökning är gammaundersökning av benstommen vid utredning av cancerspridning.

I samband med många isotopundersökningar görs även en DT-undersökning för att få en bild av anatomin och beräkna bildkorrigeringar eller rentav i diagnostiksyfte.

Isotopundersökningar görs även på barn.

Hur ska jag förbereda mig?

Före isotopundersökningen får du en patientanvisning som anger om du ska förbereda dig på något sätt inför undersökningen. För merparten av undersökningarna behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt, men i vissa fall är anvisningarna mycket noggranna.

Förberedelserna beror på vilken undersökning du ska genomgå. Läs alltså patientanvisningen noggrant, så att man inte blir tvungen att avboka undersökningen på grund av bristfälliga förberedelser.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den vårdande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen. Isotopundersökningar på gravida görs endast i undantagsfall.

Läs mer i Undersökningshuset:

Vad händer vid undersökningen?

Vid isotopundersökningen får du ett undersökningsämne som innehåller en liten mängd radioaktivt ämne. Vanligtvis injiceras ämnet direkt i blodådern eller i vävnad, men det kan även ges via munnen eller andningen.

När det radioaktiva ämnet är i kroppen söker det sig via den vanliga blodcirkulationen och metabolismen till den kroppsdel, vävnad eller det organ som ska undersökas.

I vissa undersökningar kan avbildning påbörjas genast när det radioaktiva ämnet har injicerats i kroppen. I en del undersökningen måste man vänta upp till tre timmar innan tillräckligt med läkemedel har samlats sig i objektet som ska avbildas.

Tack vare att undersökningsämnet är radioaktivt strålar organet lokalt. Själva undersökningen görs med gammakamera, PET-, SPECT-DT- eller PET-DT-kamera. Detta ger information om organet som undersöks.

Beroende på undersökning tar avbildningen från tiotals minuter till en timme.

Läs mer i Undersökningshuset:

Vad händer efter undersökningen?

En läkare som är specialiserad på isotopmedicin analyserar bilderna, ger ett utlåtande och skickar utlåtandet vidare till den läkare som vårdar dig. Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter.

Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefon tid.

Är undersökningen förknippad med risker?

Även om radioaktiva läkemedel används vid isotopundersökningar är stråldosen och den eventuella risk som strålningen medför liten. Apparaturen är känslig och kan mäta mycket små mängder strålning. Det är mycket sällsynt med allergiska reaktioner vid isotopundersökningar.

Om du är osäker på strålningen kan du alltid begära mer information av den vårdande läkaren eller personalen på undersökningsenheten.

Läs mer:

Video: PET-undersökning

PET-undersökningar görs i huvudsak för att diagnostisera och följa behandlingen av cancer-, hjärt- och hjärnsjukdomar. Videon berättar mer om undersökningen.

Video: Vad är PET-undersökning? Videon är textad på svenska. Videon är producerad av ÅUCS Medicinsk Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Video: Isotopundersökning

Se videon: Vad händer vid en isotopsundersökning och hur ska man förbereda sig inför den. Texterna hittar du på svenska, finska och engelska. Videon har producerats av HUS Bilddiagnostik. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Video: Isotopundersökning och strålning

Video: Strålsäkerhetens ABC, del 9: Isotopundersökning. Videon är textad på svenska. Videon är producerad av OYS Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden. 

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  30.4.2020