Hjärtfilm EKG

EKG, det vill säga hjärtfilm är en undersökning som ger en mängd information om hjärtats funktion.

EKG (elektrokardiografi) är en mångsidig undersökning som är enkel att göra. Därför registreras hjärtfilm alltid när det finns minsta lilla orsak att undersöka hjärtat.

EKG kan användas för att undersöka bland annat:

  • rytmstörningar, såsom extra slag, förmaksflimmer
  • benägenhet för rytmstörningar
  • ärr från gamla hjärtinfarkter, grenblock samt utvidgnings- och belastningsfenomen i olika delar av hjärtat
  • akut hjärtinfarkt

EKG mäter de elektriska impulser som styr sammandragningen av hjärtat. Apparaten ritar en kurva över den elektriska aktiviteten i hjärtat. Rytmstörningar och andra hjärtsjukdomar kan orsaka förändringar i kurvan.

Svaga elsignaler i hjärtat registreras oftast i tolv kurvor, varför man talar om tolvkanals-EKG.

Bland annat följande EKG-undersökningar finns

  • Vilo-EKG
  • Långtidsregistrering av EKG (Holter-undersökning
  • Symtom-EKG

Vilo-EKG tas som namnet säger i vila. Elektroder fästs på huden på bröstkorgen, vristerna och handlederna. Elektroderna är kopplade med en kabel till en apparat som registrerar hjärtfilmen.

Undersökningen tar cirka fem minuter och är helt säker.

Med långtidsregistrering (Holter-undersökning) kan man undersöka bland annat rytmstörningar eller symtom som inte syns vid vila och som framträder i vissa situationer – till exempel nattetid. Registreringen tar normalt 1–2 dygn. Symtom-EKG kan göras om hjärtsymtomet endast uppträder sällan.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020