Hjärnfilm EEG

Hjärnfilm eller EEG (elektroencefalografi) mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan.

​​

EEG kan avslöja orsaken till ett symtom även om man vid undersökningstidpunkten inte skulle ha några symtom. Med hjärnfilm utreds bland annat om epilepsi är orsaken till anfallsliknande symtom.

EEG-undersökningar görs på enheter för klinisk neurofysiologi.

Hur ska jag förbereda mig?

Du kan ta dina mediciner som normalt före undersökningen. Undersökningen lyckas bäst om ditt hår är rent och torrt och du inte har använt stylingprodukter.

Om man vill att du ska sova under undersökningen kommer du att få skilda förberedelseanvisningar.

Vad händer vid undersökningen?

Före hjärnfilmen får du en elektrodmössa eller lösa elektroder på huvudet. Dessa mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan från utsidan av huvudet. En vattenlöslig gele sätts på elektroderna eftersom mätningen lyckas bättre då. Vissa kan tycka att krafsandet av hårbottnen för att fästa elektroderna känns aningen obehagligt men själva undersökningen är smärtfri.

Medan registreringen pågår ligger du på rygg i en säng och är så avslappnad som möjligt. Man kan visa blinkande ljus åt dig eller be dig att kraftigt andas in och ut under några minuter (hyperventilation). Registreringen tar cirka 30–60 minuter.

Ofta vill man vid undersökningen också mäta hjärnans funktion under sömnen. Då får du skilda förberedelseanvisningar i samband med kallelsen om hur du skall vaka eller sova en kortare natt före undersökningen.

Undersökningen tar med förberedelserna totalt 1–1½ timme.

Om EEG görs som en så kallad långtidsregistrering, mäts den elektriska aktiviteten i hjärnan i 1–2 dagar.

Vid video-EEG registreras hjärnfilm och videobild samtidigt.

Vad händer efter undersökningen?

Efter undersökningen tas elektroderna bort. Gelen på elektroderna kan få håret att kännas aningen klibbigt. Ämnet går dock att skölja bort med vatten och försvinner senast vid nästa hårtvätt.

Läkaren inom klinisk neurofysiologi skriver ett utlåtande om undersökningen. Din vårdande läkare berättar resultatet för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Är undersökningen förknippad med risker?

Undersökningen har inga efterverkningar.

Läs mer i Undersökningshuset:

På annat håll i Hälsobyn

Hjärnhuset tillhandahåller stöd och information om hjärnans hälsa och hjärnsjukdomar hos vuxna.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020