Belastnings-EKG

Med hjälp av belastningsprov undersöks hjärtsjukdomar samt hur hjärtats blodcirkulation och lungorna fungerar vid belastning.

För testen används beroende på undersökning och situation antingen motionscykel, löpmatta eller handvev.

Olika typer belastningsprov är bland annat:

 • belastnings-EKG
 • spiroergometri
 • belastningsmätning av blodcirkulationen i de nedre extremiteterna (ABI-belastning)
 • belastningsultraljud

Under belastningsprovets gång följer man blodtrycket och EKG, det vill säga hjärtfilmen. Mätningarna kan göras före belastning, under pågående belastning eller efter belastning. Belastningen ökas gradvis. Undersökningen görs alltid under övervakning och läkaren är närvarande vid undersökningen.

Belastnings-EKG

Belastningsprov görs normalt så att man cyklar på en motionscykel. Samtidigt läser man ditt EKG och mäter blodtrycket. Innan du börjar cykla mäts ditt EKG i vila.

Med belastnings-EKG utreds bland annat:

 • kransartärsjukdom
 • beteende hos rytmstörningar
 • fysisk prestanda

Undersökningen tar cirka en timme och den görs alltid under övervakning. Läkaren är närvarande vid undersökningen. Om du till exempel får kraftig smärta i bröstet eller något avvikande upptäcks i ditt EKG kommer provet att avbrytas.

Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Spiroergometri

Under belastningsprovet får du en mask på ansiktet. Den används för att mäta flödet av utandningsluft och analysera syre- och koldioxidhalten. Samtidigt följer man ditt EKG och blodtryck.

Med spiroergometri undersöks bland annat:

 • orsaker till symtom som begränsar prestandan
 • andnöd vid belastning
 • fysisk kondition före operation
 • arbetsförmåga

Undersökningen tar cirka 1,5 timme. Undersökningen görs alltid under övervakning och läkaren är närvarande vid undersökningen.

Belastningsmätning av blodcirkulationen i de nedre extremiteterna

Belastningsprovet görs på löpmatta. Om du känner smärta ska du bedöma varifrån den kommer och hur kraftig den är.

Före belastningen mäts ditt blodtryck i händer och fötter och dessutom tas hjärtfilm. Efter belastningsprovet görs mätningarna på nytt.

Med ABI-belastning undersöks bland annat:

 • fönstertittarsjuka, det vill säga klaudikation
 • benartärsjukdom

Undersökningen tar en dryg timme. ABI-belastning görs alltid under övervakning och läkaren är närvarande vid undersökningen.

Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Belastningsultraljud

Med ultraljudsundersökning av hjärtat får man information om hjärtats struktur och funktion. Med en ultraljudsapparat kan man noggrant undersöka hjärtats fickor, väggarnas rörelser, klaffarnas struktur och funktion.

Med belastningsultraljud undersöks bland annat:

 • kransartärsjukdom
 • hjärtsjukdomar
 • patienter som fått hjärtinfarkt

Ultraljudsundersökningen görs när du är i vila, under belastning och efter belastning. Belastningsprovet görs på motionscykel. Vid belastningen följer man ditt mående, eventuella symtom, hjärtfilm, blodtryck och andning.

Undersökningen tar cirka 1,5 timme. Belastningsultraljud görs alltid under övervakning och läkaren är närvarande vid undersökningen.

Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Läs mer i Undersökningshuset:

På annat håll i Hälsobyn

Läs Lunghusets innehåll om lungsjukdomar och behandlingen av dessa.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020