Vanligaste bilddiagnostikundersökningar

Inom bilddiagnostik görs många olika undersökningar, oftast röntgenundersökningar. Med bilddiagnostik kan man diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar och vid behov planera en effektiv vård.

I Undersökningshuset omfattar bilddiagnostik även undersökningar inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi. Det kan dock förekomma skillnader mellan sjukvårdsdistrikten om huruvida dessa fackområden räknas till bilddiagnostik eller laboratorier.

Uppdaterad  28.4.2020