Laboratorier

I laboratoriet undersöks bland annat blod-, urin- och avföringsprov, ryggmärgsvätska, ledvätska och vävnadsprov. Dessutom undersöker man i laboratoriet även prov som tagits på till exempel naglar, sår och slemhinnor.

Prov tas och undersöks alltid enligt remiss från läkare eller skötare

Laboratorieundersökningarna beskrivs med bokstavsförkortningar som föregås av prefix. Prefixen anger på vilken kroppsvätska, vävnad eller blodfraktion som provet ska göras på.

Det är viktigt att laboratorier på olika håll i Finland kan använda olika testmetoder och olika testapparater. Det betyder att laboratorierna kan ha olika tolkningsgränser för positivt och negativt testresultat eller olika referensvärden beroende på skillnader mellan metoder.

Bioverksamheten i Finland

Den del som blir över av vävnadsprov som samlas in i samband med undersökningar eller det extra provrör med blod som tas i samband med blodprovstagning kan sparas i en biobank, om kunden har gett ett samtycke till detta. Överlämnandet av provet föranleder inga andra åtgärder och kostar inget för patienten.

Provsamlingarna kan användas exempelvis för cancerforskning, varvid man genom att kombinera biologiska data från proven och hälsouppgifter lättare kan förstå orsakerna till sjukdomar vilket i sin tur kan leda till en mer individuell vård.

Utifrån forskningsresultaten kan man utveckla allt bättre läkemedel, vårdformer och metoder för sjukdomsbestämning. I bästa fall kan biobanksforskningen leda till en ökad förståelse för förebyggande vårdformer och främja egenvården hos medborgarna. Man kan även neka till biobanksverksamheten.

Finland finns det sex regionala biobanker i anslutning till sjukvårdsdistrikt och universitet samt de nationella biobankerna: Hematologiska biobanken, Institutets för hälsa och välfärd (THL) biobank, Blodtjänsts biobank och Suomen Terveystalos biobank. Valvira leder och övervakar biobanksverksamheten samt upprätthåller ett nationellt biobanksregister.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  28.4.2020