Bilddiagnostik

Bilddiagnostik undersöker människokroppen med olika metoder. Undersökningar används för att fastställa olika sjukdomar samt för att följa upp effekten av behandlingen.

Bilddiagnostikundersökningar används ofta för att ställa diagnos, det vill säga man utreder om en sjukdom kan vara orsaken till patientens symtom.

Undersökningen kan hjälpa läkaren att besluta vilken vård patienten ska få.

Bilddiagnostikundersökningar görs alltid enligt remiss från läkare. I remissen anger läkaren orsaken till avbildningen.

Avbildningen är oftast en vanlig röntgenundersökning, såsom röntgen av lungor, benstomme och tänder. Å andra sidan har även magnetundersökningar, datortomografier och ultraljudsundersökningar ökat kraftigt under de senaste åren.

Med hjälp av undersökningarna fås noggrann strukturbilder av patientens kropp och dessa kan användas för att diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar och vid behov planera en effektiv vård.

I bland består undersökningen bara av avbildning men den kan även bestå av mätning eller registrering. Man kan ta prov eller utföra olika behandlingar på patienten, till exempel ballongvidgning.

I Undersökningshuset omfattar bilddiagnostik följande specialiteter med tillhörande undersökningar:

  • radiologi
  • isotopmedicin
  • klinisk fysiologi
  • klinisk neurofysiologi

Det kan förekomma skillnader mellan sjukvårdsdistrikten om huruvida undersökningar inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi räknas till bilddiagnostik eller laboratorier.

Video: Vilka personer arbetar med avbildning?

Se videon: Del 10 Vilka personer arbetar med avbildningsundersökningar?

Videon har texter på svenska och finska. Videon är producerad av OYS Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu
 

Uppdaterad  11.5.2020