Screening för tarmcancer

Målet med screening för tarmcancer är att upptäcka eventuella förstadier till cancer i ett tidigt skede.

Vid screening för tarmcancer använder man ett immunokemiskt blodtest (FIT) för att upptäcka blod i avföringen.

Alla i åldrarna 60-70 år erbjuds kostnadsfri screening år 2023. Från och med 2032 kommer screeningen gradvis att utökas till att omfatta alla i åldern 56–74 år. Lagen ålägger kommunerna att anordna screening för tarmcancer för sina invånare.

Det lönar sig att delta i screening för tarmcancer, eftersom symtomen på eventuell cancer kan vara vaga eller till och med obefintliga i början. Cancer som upptäcks i ett tidigt skede kan med största sannolikhet botas.

De som kallas till screening får ett kallelsepaket skickat till sin hemadress. Det innehåller en kallelse, provtagningsutrustning och detaljerade anvisningar om hur man tar provet. Man tar avföringsprovet när man går på toaletten och skickar det till laboratoriet för analys. Kallelsepaketet innehåller ett returkuvert med förbetalt porto.

Resultatet av screeningtestet skickas hem med posten. Om man har hittat blod i avföringen innehåller svaret också anvisningar om hur man ordnar en fortsatt undersökning. Förekomsten av blod är inte nödvändigtvis ett symtom på cancer, men det krävs en fortsatt undersökning för att ta reda på orsaken. Den vanligaste fortsatta undersökningen är en koloskopi, dvs. endoskopi av tjocktarmen.

Om provet är negativt, dvs. inte innehåller blod, kommer personen som deltog i undersökningen att få nästa kallelse till screening om två år.

 
 

Se videon: När och hur deltar man i screening för tarmcancer? Videon är producerad av HUS. Riktlinjerna är avsedda för regionerna Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Riktlinjerna gäller för hela Finland, men detaljerna i screeningen kan variera. Videon har undertexter på finska.

screening; avföringsprov; blod i avföringen; tarmcancer

Kyllä

Uppdaterad  31.5.2023