Undersökningar när du är gravid

Blodgrupps- och antikroppsscreening samt sockerbelastningstest utförs vid laboratorier under graviditeten. Beroende av syftet på undersökningen varierar bilddiagnostikmetoden från fall till fall.

Laboratorier

Alla gravida genomgår blodgrupps- och antikroppsscreening under graviditeten. Med hjälp av screening av ett blodprov som tas redan i början av graviditeten är avsikten att hitta de mammor vars barn riskerar insjukna i hemolytisk sjukdom som foster eller nyfödda, det vill säga ett tillstånd där fostrets eller det nyfödda barnets röda blodkroppar förstörs.

Provet tas på alla mammor som besökt rådgivningen under graviditetsveckorna 8–12. Vid behov tas ytterligare prov senare under graviditeten.

Under graviditeten görs även ett tvåtimmars sockerbelastningstest på nästan alla gravida för påvisande av diabetes. Mödrarådgivningen ger en remiss och anvisningar för sockerbelastningstest i laboratoriet. Vid sockerbelastningstestet tas ett tolvtimmars fastesockerprov och dricks en lösning innehållande 75 gram glukos. Blodsockerprov tas en och två timmar efter att lösningen har druckits.

Normalt kan laboratorieundersökningar under graviditeten göras utan några begränsningar.

Bilddiagnostik

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den vårdande läkaren eller senast när du kommer till undersökningsplatsen. Läkaren och vid behov radiologen beslutar om den bilddiagnostikmetod som lämpar sig i ditt fall.

Ultraljudsundersökningar görs även på gravida.

Ultraljudsundersökningar för uppföljning av graviditeten görs på mödrarådgivningen.

Sedvanliga röntgenundersökningar som gäller organ utanför buken kan göras under graviditeten bara fostret är utanför det område som avbildas. Dylika undersökningar är exempelvis vanlig röntgen av tänder, lungor och benstomme.

Datortomografi av buken rekommenderas inte åt gravida, så att fostret inte utsätts för röntgenstrålning. Jodkontrastmedel kan även användas under graviditet och amning.

Magnetundersökning kan göras i alla faser av graviditeten om moderns sjukdom förutsätter undersökning. I början av graviditeten strävar man för säkerhets skull efter att undvika magnetundersökning, om den undersökta har en sjukdom eller ett besvär som kan undersökas senare utan att det medför problem.

Magnetkontrastämne rekommenderas inte under graviditeten, men beroende på vilken sjukdom modern har kan man efter övervägande även avvika från denna rekommendation. Vid amning föreligger inget hinder för användning av kontrastämne.

Isotopundersökningar görs på gravida endast i undantagsfall.

Om du har några frågor om att komma på undersökning kan du alltid begära mer information av den vårdande läkaren eller personalen på undersökningsenheten.

Läs mer i Undersökningshuset:

På annat håll i Hälsobyn

Kvinnohuset erbjuder tillförlitlig information om och stöd för kvinnosjukdomar och födslar.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad