Sjukdomar i musklerna och perifera nervsystemet, nervskador

Om muskel- eller nervsjukdom misstänks hos ett barn kan man använda nerv-muskelfunktions-ENMG för att utreda det.

Nervbaneundersökning kan även komma till nytta när man utreder bättringsprognosen vid nervskador. Barnet kan uppleva undersökningen som spännande, men undersökningen hjälper läkaren att förstå hur nerverna och musklerna fungerar.

Undersökningsapparaten ger små impulser som kan få den undersöktas tumme att röra sig av sig själv eller foten att sparka.

Vid muskelundersökning förs en tunn nålgivare in i muskeln för att mäta den signal som muskeln producerar. Signalen hörs som ett knarrande och skrapande även för den som undersöks.

Läs mer i Undersökningshuset:

 

Kyllä

Uppdaterad