Provtagning

När du kommer till laboratorieundersökningar med ett barn är det bra att i förväg diskutera saken med barnet.

Barnets nervositet kan lindras av kännedomen om vad som sker i laboratoriet eller hur provtagningen går till.

Provtagning i laboratorium kan vara en spännande eller rentav skrämmande upplevelse för ett barn, särskilt om barnet saknar tidigare erfarenhet av det. Därför är det viktigt att på ett rättframt sätt berätta om det kommande laboratoriebesöket för barnet, så att barnet kan ställa de frågor han eller hon funderar över till en vuxen.

Det är lika viktigt att barn förbereder sig inför laboratorietest som vuxna för att undersökningsresultaten ska vara tillförlitliga. Därför är det viktigt att noga iaktta givna anvisningar.

Det är möjligt att använda en bedövningskräm på det planerade injektionsstället för barn. Syftet är att minska den smärta som nålsticket medför. Bedövningskrämer finns att köpa på apotek.

Det är bra om barnet har en ledsagare med sig till provtagningen i laboratoriet. En bekant och trygg ledsagare ger barnet en trygghetskänsla i den nya situationen. Ledsagarens hjälp kan även behövas till exempel genom att hålla barnets arm på plats och distrahera barnet.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad