EEG och epilepsi

Neurologisk undersökning och EEG på barn görs varje gång man misstänker att anfallssymtomen beror på epilepsi eller då man vill utesluta risken för epilepsi.

​Icke-epileptiska anfallsliknande symtom är bland annat upprepningssymtom (tics), så kallade affektanfall, nattskräcksanfall och svimning.

I många fall görs även en magnetundersökning av hjärnan, MRI. Dessa används för att få kännedom om typen av epilepsi och om det finns någon tydlig orsak till epilepsin.

Vid bilddiagnostikundersökningen kan man hitta en strukturell avvikelse i hjärnan som ligger som grund för epilepsin. Sådana kan vara till exempel utvecklingsstörning av hjärnbarken eller tecken på blodcirkulationsstörning, infektion eller annan skada.

Hos en stor del av de barn som lider av epilepsi är hjärnans struktur helt normal.

Om man i fall av anfallsliknande symtom och EEG inte är säker på om symtomen är epilepsianfall och symtomen förekommer relativt ofta kan man göra en video-EEG-undersökning.

Där registreras hjärnfilm och videobild samtidigt. Dessutom testas barnet vid eventuella anfallssymtom. Barnets förälder eller en annan trygg vuxen kan vara med under undersökningen.

Barnguider

Instruktionsböckerna för barnet och föräldrarna berättar om EEG och ENMG. Guiderna har producerats av Åucs Medicinsk avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu

 

Kyllä

Uppdaterad