Bilddiagnostik

Bilddiagnostik lämpar sig även för barn. I huvudsak används samma undersökningsmetoder på barn som på vuxna, men genomförandet modifieras en aning så att det lämpar sig för barn.

Bilddiagnostik på barn omfattar exempelvis röntgen-, ultraljuds-, isotop- och genomlysningsundersökningar samt magnetundersökningar. En del av de mer långvariga bilddiagnostikundersökningarna (till exempel magnetundersökning) görs under narkos för mindre barn. För barn är det särskilt viktigt att man använder så lite strålning som möjligt utan att ändå riskera diagnostiken.

I neurofysiologiska undersökningar sövs barn i regel inte ner, men en del av undersökningarna görs under den naturliga sömnen. Det naturliga insomnandet kan främjas med melatoninmedicinering, varvid föräldrarna får separata anvisningar för detta.

Barnet ska vara orörligt under bilddiagnostiken. Därför ska barnet ledsagas av förälder eller annan följeslagare som man kan be hjälpa till under bilddiagnostiken. Följeslagaren ska ha fyllt 18 år och får inte vara gravid.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad