Vad är strålning?

Strålning är en naturlig del av vår livsmiljö. Vid bilddiagnostik används strålning till exempel för vanlig röntgenundersökning, genomlysningsundersökningar och datortomografi.

Strålningen kan vara icke-joniserande eller joniserande. Icke-joniserande strålning används till exempel i mobiltelefoner och mikrovågsugnar.

Det finns även joniserande strålning i vår omgivning. Denna kommer från rymden, marken, luften, dricksvattnet, maten och vår egen kropp. Denna strålning kallas för naturlig bakgrundsstrålning.

I naturen förekommer det joniserande strålning oavsett mänskliga aktiviteter. Exempelvis var den genomsnittliga effektiva stråldosen som finländare fick år 2012 totalt 3,2 mSv.

Bild: Olika strålningskällors andel av den genomsnittliga joniserande stråldos som finländare årligen utsätts för. 

Strålning från röntgen

Röntgenstrålning är joniserande strålning som används för vanliga röntgenundersökningar (till exempel röntgen av ben i extremiteter samt lungorna), genomlysningsundersökningar (till exempel undersökning av matstrupe, urinblåsa eller ändtarm) och datortomografi (DT eller skiktröntgen).

Röntgenstrålning kan även användas i samband med vissa medicinska ingrepp, såsom angioplastik (ballongvidgning av blodkärl).

Joniserande strålning används även för isotopundersökningar och -behandlingar. Den strålning som används för undersökningar kallas för gammastrålning. Den strålning som används för behandling är alfa- eller betastrålning.

Video: Vad är strålning?

Se videon: Strålsäkerhetens ABC, del 1: Vad är strålning? Videon har texter på svenska och finska. Videon är producerad av OYS Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad