Strålningsundersökningar inom bilddiagnostik

I vissa bilddiagnostikundersökningar utnyttjas strålning. Dessa så kallade strålningsundersökningar är röntgen och isotopundersökningar.

​​​​​​​​

Dessutom används strålning som hjälp vid vissa vårdrelaterade åtgärder.

Strålningsundersökningar kan användas på flera olika sätt för att undersöka och främja människors hälsa. Undersökningarna kan vara nödvändiga med avseende på sjukdomsbestämning eller vård och de kan inte alltid ersättas med strålningsfria alternativ, såsom ultraljuds- eller magnetundersökning.

Den läkare som ber om undersökning och personalen på senheten försäkrar sig alltid i förväg om att strålningsundersökningen är nödvändig i ditt fall. Då är nyttan av den större än den eventuella skada som strålningen medför.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad