Säker användning av strålning

Användningen av strålning måste uppfylla vissa grundläggande principer för att den ska vara tillåten. Användningen av strålning vid bilddiagnostik övervakas också.

Läkare och yrkesmänniskor som utför strålningsundersökningar iakttar följande strålskyddsprinciper:

  • Varje undersökning som använder joniserande strålning övervägs på ändamålsenligt sätt så att den erhållna nyttan är större än en eventuell skada.
  • Vid övervägningen beaktas även eventuella alternativa bilddiagnostiksundersökningar som inte använder strålning (till exempel ultraljuds- och magnetundersökning).
  • Din undersökning utförs med en så liten stråldos som behövs för att tillräcklig information ska erhållas.

Dessutom undviks onödiga upprepade undersökningar.

Vid bilddiagnostikenheterna övervakar den organisation som har ansvaret för strålsäkerheten och olika experter användningen av strålning. Strålsäkerhetscentralen STUK svarar för övervakningen nationellt.

Video: Ombesörjande av säk​erheten vid bilddiagnostik

Video: Strålsäkerhetens ABC, del 5: Ombesörjande av säkerheten vid strålningsundersökningar. ​Videon har texter på svenska och finska. Videon är producerad av OYS Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu​​
 

Kyllä

Uppdaterad