Information om stråldoser

Olika strålningsundersökningar medför olika stora stråldoser, vilka kan anges som till exempel effektiv dos, vars enhet är sievert (Sv).

Strålningsundersökningar medför i regel doser i storleksordningen tusendels sievert (mSv, millisievert) eller mindre.

Stråldosen kan användas till exempel för att jämföra de genomsnittliga doser som olika undersökningar medför. Den kan även användas för att jämföra doserna från strålningsundersökningar med doser av strålning från andra källor (till exempel bakgrundsstrålning eller extra strålning under en flygresa).

Video: Stråldoser vid bilddiagnostik

Se videon: Strålsäkerhetens ABC, del 2: Vilka doser medför strålningsundersökningar? Videon har texter på svenska och finska. Videon är producerad av OYS Avbildning. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Genomsnittliga stråldo​ser från undersökningar

Tabellen nedan ger dig information om genomsnittliga stråldoser från undersökningar hos vuxna. För barn är doserna avsevärt mindre än de som anges i tabellen.

Uppgifterna gäller för en genomsnittlig representant för den vuxna befolkningen. Vilken stråldos en enskild individ får påverkas bland annat av personens storlek och vilken bilddiagnostiksteknik som används.

Doserna varierar mycket mellan olika strålningsåtgärder. Vid isotopundersökningar påverkas stråldosen av det radioaktiva läkemedel som är specifikt för undersökningen samt den givna aktivitetsmängden.

Röntgenu​ndersökningar (tabell)

Undersökning
Effektiv dos (mSv)
Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning
Extremitet, t.ex. knä0,010,51 dag
Näsans bihålor0,010,51 dag
Lunga (PA-bild)0,0212 dag
Lunga (PA- och sidobild)0,0737 dag
Halsryggrad0,1510 dag
Bröstryggrad0,4201 månad
Höften0,4201 månad
Mammografi (4 projektioner)
0,5251,5 månader
Ländryggrad0,8402,5 månader
Mage (nativröntgen) 0,8 40 2,5 månader

Tandröntgen (​tabell)

Undersökning Effektiv dos (mSv) Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning
Tandröntgen (intraoral)0,010,51 dag
Panoramatomografi0,0212 dagar

Datortom​​ografi (tabell)

Undersökning Effektiv dos (mSv) Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen
Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning
CBCT-undersökning av sinus0,0737 dag
Sinus0,5251,5 månader
Huvud1,6805 månader
Lungor3,91901 år
Ländryggrad5,62801,5 år
Mage6,73352 år

Isotopund​​ersäkningar (tabell)

Undersökning Effektiv dos (mSv) Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning
Gammaundersökning av njurfunktion0,7302 månader
Gammaundersökning av benstomme2,71359 månader
Gammaundersökning av lungventilation och -perfusion2,81409 månader
SPECT (bCit) av hjärnreceptorer3,81901 år
PET-DT-undersökning av ämnesomsättningen i hela kroppen7,73852 år
Gammaundersökning av bisköldkörtel9,64802,5 år

Strålningsexponeringen i tabellen är genomsnittliga doser som uppgetts av European Commission Radiation Protection 180, Strålsäkerhetscentralen och OYS Kuvantaminen. Doserna för isotopbilddiagnostik baseras på ICRP 128-beräkning.

Förklaring av termer i tabellen:

  • Effektiv dos: storhet som anger den totala hälsomässiga skadan orsakad av joniserande strålning med beaktande av organ som är känsliga för strålning
  • Naturlig bakgrundsstrålning: joniserande strålning som härstammar från omgivningen (till exempel rymden, marken)
  • PA-thoraxbild: thoraxbild tagen bakifrån

Vanlig knäröntgen medför en stråldos på 0,01 mSv, vilket är hälften av den dos som fås vid thoraxbild bakifrån. Exempelvis orsakar en knäundersökning den naturliga bakgrundsstrålning som man får i Finland under en dag och som vi alltså i varje fall utsätts för dagligen.

Läs mer i Undersökningshuset:

 

Kyllä

Uppdaterad