Före en strålningsundersökning

Som patient har du rätt att i förväg få information om en planerad strålningsundersökning eller ett strålningsingrepp.

Dessutom har du rätt att få tillräckligt tydlig information om den eftersträvade nyttan och de skador som strålningen eventuellt medför.

Informationen ska ges på ett sådant sätt att du tillräckligt väl förstår innehållet. Då kan du delta i planeringen av din vård.

Du får svar på dina frågor av en yrkesmänniska – antingen den läkare som remitterar dig till undersökningen eller av personalen på bilddiagnostiksenheten.

Det är viktigt att du förstår varför strålningsundersökningen behövs och vilken nytta den förväntas ge.

Läs mer i Undersökningshuset:

 

Kyllä

Uppdaterad