Bilddiagnostikundersökningar

Bilddiagnostik omfattar en mängd olika undersökningar. Vissa kan du komma till utan några särskilda förberedelser medan andra kan förutsätta mycket specifika förberedelser.

Bilddiagnostik och tillhörande undersökningar görs alltid med läkarremiss. Din läkare fattar beslut och skickar dig på undersökning. Med bilddiagnostik kan man söka orsaker till symtom eller följa hur behandlingen av en sjukdom fungerar.

För de olika undersökningarna finns det patientanvisningar med viktig information till dem som kommer på undersökning och ingrepp.

I patientanvisningarna för bilddiagnostik berättas det bland annat:

  • hur du förbereder dig inför undersökningen
  • hurdan undersökningen eller ingreppet är
  • vad du ska beakta efter undersökningen

Anvisningen får du av läkaren samt hemskickad med posten. Kom ihåg att läsa anvisningarna noggrant innan du kommer till bilddiagnostikundersökningen.

Läs mer i Undersökningshuset:

​​Video: Från hälsocentralen till bilddiagnostik. I videon berättar Esbo stads hälsocentralsläkare Annika Kolster vad bilddiagnostik används till och vilka steg som är förknippade med undersökningsbesöket. Videon har producerats av HUS Bilddiagnostik. Videon har texter på finska, svenska och engelska. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.
Edellinen sivu
 

Kyllä

Uppdaterad