Anvisningar till patienten

Många undersökningar görs i laboratorium och vid bilddiagnostik. Du får viktig information ur de patientanvisningar som finns för de olika undersökningarna.

Skillnaderna mellan undersökningarna kan vara mycket stora. Vissa kan du komma till utan några särskilda förberedelser medan andra kan förutsätta mycket specifika förberedelser. Anvisningarna kan även vara olika mellan olika undersökningsställen.

På den här sidan hittar du direkta länkar till laboratoriernas och bilddiagnostikens patientanvisningar i de olika sjukvårdsdistrikten med universitet.

HUS Helsingfors Universitetssjukhus

Birkalands sjukvårdsdistrikt PSHP

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt PPSHP

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt PSSHP

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt VSSHP

 

Uppdaterad