Tyks Kuvantaminen

​Tyks kuvantaminen tuottaa erikoisalojensa palveluita. Erikoisalamme ovat kliininen neurofysiologia, radiologia sekä kliininen fysiologia, isotooppi- ja PET-tutkimukset.

Tutkimusvalikoimamme on laaja. Teemme perinteisiä kuvantamistutkimuksia sekä vaativaa erityisosaamista edellyttäviä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Tarjoamme potilaslähtöisesti laadukkaita tutkimuksia ja hoitoja uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Siksi erikoisalat ylittävä kansainvälinen ja kansallinen tieteellinen tutkimus on olennainen osa työtämme. Hyödyntääksemme modernia laitetekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla, teemme moniammatillista yhteistyötä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoiden kanssa.

Olemme panostaneet jo pitkään laatutyöhön. Arvioimme ja kehitämme toimintamme laatua jatkuvasti päivittäisessä työssämme. Lisäksi toimintaamme arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisten tahojen tekemien arviointien avulla.

Kehitämme toimintaamme myös potilailtamme saadun palautteen perusteella yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

 

Kyllä

Päivitetty  29.6.2021