KYS Kuvantaminen

KYS Kuvantamiskeskus on tehokas, joustava ja tuloksellinen diagnostisia tutkimuksia,  kuvantamisohjattuja näytteenottoja, hoitotoimenpiteitä ja isotooppihoitoja tekevä yksikkö.

Kuopion yliopistollinen sairaala vastaa lähes 300 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

Kuvantamiskeskus tarjoaa laadukkaita kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen neurofysiologian, patologian ja radiologian tutkimuksia sekä ylläpitää digitaalista kuvantamisarkistoa. Lisäksi Kuvantamiskeskuksen radiofarmasian yksikkö tuottaa itse osan PET-kuvantamisen radiolääkkeistä. Toimintaamme kuuluu myös aktiivinen tutkimustyö ja erikoisalojen uusien osaajien koulutus.

Tutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä. Potilaamme ovat KYSin mission mukaan osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa kotiin.

Kuvantamiskeskuksessa työskentelee monen eri alan asiantuntijoita. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja tutkimuslaitteemme moderneja. Kehitämme menetelmiä ja toimintatapoja jatkuvasti uusimpaan tutkittuun tietoon perustuen sekä potilaita, kliini​koita että asiakkaita paremmin palveleviksi. Kehittämisessä hyödynnämme Lean-ajattelua ja seuraamme muun muassa potilaiden jonotusaikoja, tutkimusten kestoa ja lausunto- sekä vastausviiveitä.

Kuvantamiskeskuksessa, niin kuin koko Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, hoitotyötä kehitetään Magneettisairaalamallin mukaisesti. Magneettisairaalamallin keskeisenä tavoitteena ovat erinomainen potilashoidon laatu ja turvallisuus sekä henkilöstön työhyvinvointi.

 

Kyllä

Päivitetty  8.4.2022