Veri

Veri on yleisin näyte laboratoriokokeille, koska verestä tehdyillä kokeilla saadaan paljon tietoa elimistön toiminnasta.

Verinäytettä käytetään useiden eri sairauksien toteamisessa ja seulonnassa. Tyypillisiä verikokeella selvitettäviä asioita ovat erilaiset tulehdukset, anemiat, verisairaudet, veren solujen määrät, elimistön kuivuminen sekä maksan, munuaisten ja sydämen toiminta.

Ohjeiden mukainen valmistautuminen laboratoriokokeisiin on tärkeä osa onnistunutta tutkimustulosta. Kerrothan näytteenottajalle, jos et ole noudattanut ohjeita.

Miten valmistaudun näytteenottoon?

Monet näytteenottoa edeltävät tekijät vaikuttavat laboratoriotutkimusten tuloksiin. Sen vuoksi on tärkeää, että valmistaudut näytteenottoon hoitoyksikkösi antamien ohjeiden mukaisesti. Kerrothan näytteenottajalle, jos et ole noudattanut ohjeita.

Paastoaminen tai näytteenotto määrättyyn kellonaikaan

Tarkista saamastasi potilasohjeesta, miten tutkimukseen tulee valmistautua. Paastonäytettä varten on oltava syömättä 10-12 tuntia. Paaston aikana voit juoda lasillisen vettä.

Jotkut laboratoriotutkimukset edellyttävät näytteenottoa tiettyyn kellonaikaan. Lääkäri tai hoitaja ohjaa sinut tulemaan laboratorioon määrättyyn kellonaikaan näissä tutkimuksissa.

Suurin osa laboratoriotutkimuksista ei kuitenkaan vaadi paastoamista tai tiettyä kellonaikaa ja näyte voidaan ottaa mihin aikaan tahansa laboratorioden aukioloaikana.

Yleiset laboratoriotutkimuksiin vaikuttavat tekijät

Monet tekijät kuten ruokailu, ruumiillinen rasitus, stressi, kahvi, tupakka, alkoholi ja lääkkeet (myös luontaistuotteet, vitamiinit) vaikuttavat laboratoriotutkimusten tuloksiin. Vältä tupakointia, alkoholia ja voimakasta ruumiillista rasitusta verinäytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana.

Ennen verinäytteenottoa on suositeltavaa istua rauhassa noin 15 minuuttia verenkierron tasaantumiseksi.

Laboratoriotutkimukset ja lääkkeet

Lääkkeet voi yleensä ottaa normaalisti, ellei hoitavan lääkärin kanssa ole toisin sovittu. Mikäli on tarpeen mitata lääkkeen pitoisuutta veressä, aamulääke otetaan vasta verinäytteenoton jälkeen.

Mitä näytteenotossa tapahtuu?

Verinäyte otetaan tavallisesti kyynärtaipeen laskimosta. Samalla kertaa voidaan ottaa näytteitä useampaan verinäyteputkeen, pyydetyistä tutkimuksista riippuen.

Joskus verinäyte voidaan ottaa myös sormenpäästä tai pikkuvauvoilla kantapäästä. Sairaalassa sairaanhoitaja tai lääkäri voi ottaa verinäytteen myös verisuoneen asetetusta kanyylistä.

Mitä näytteenoton jälkeen?

Laskimonäytteenoton jälkeen on suositeltavaa istua rauhallisesti ja painaa näytteenottokohtaa yhtäjaksoisesti noin viiden minuutin ajan verentulon tyrehdyttämiseksi.

Onko näytteenotossa riskejä?

Verinäytteenotto on turvallinen toimenpiden. Yleisin haitta on mustelman muodostuminen näytteenottokohtaan johtuen veren vuotamisesta ihon alle.

 

Kyllä

Päivitetty  4.11.2019