Rasituskokeet

​Rasituskokeiden avulla tutkitaan sydänsairauksia sekä sydämen verenkiertoa ja keuhkojen toimintaa rasituksessa.

Testeissä käytetään tutkimuksesta ja tilanteesta riippuen kuntopyörää, juoksumattoa tai käsikampea.

Erilaisia rasituskokeita ovat muun muassa:

 • rasitus-EKG
 • spiroergometria
 • alaraajavaltimoiden verenkierron rasitusmittaus (ABI-rasitus)
 • rasitusultraääni

Rasituskokeen aikana seurataan verenpainetta ja EKG:ta eli sydänsähkökäyrää. Mittauksia voidaan tehdä ennen rasitusta, sen aikana tai jälkeen. Kuormitusta lisätään asteittain. Tutkimus tehdään aina valvotuissa olosuhteissa ja lääkäri on läsnä tutkimuksen aikana.

Rasitus-EKG

Rasitustesti tehdään yleensä polkemalla kuntopyörää. Samalla sinulta seurataan EKG:ta ja mitataan verenpainetta. Ennen polkemista sinulta otetaan levossa EKG.

Rasitus-EKG:lla selvitetään muun muassa:

 • sepelvaltimotautia
 • rytmihäiriöiden käyttäytymistä
 • fyysistä suorituskykyä

Tutkimus kestää noin tunnin ja se tehdään aina valvotuissa olosuhteissa. Lääkäri on läsnä tutkimuksen aikana. Jos sinulla esiintyy esimerkiksi voimakasta rintakipua tai EKG:ssä havaitaan jotain poikkeavaa, koe keskeytetään.

Lääkärisi kertoo sinulle tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Spiroergometria

Rasitustestin aikana kasvoillesi laitetaan maski, jonka avulla mitataan uloshengitysilman virtausta ja analysoidaan happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Samalla seurataan EKG:ta ja verenpainetta.

Spiroergometrialla tutkitaan muun muassa:

 • suorituskykyä rajoittavien oireiden syitä
 • rasitushengenahdistusta
 • fyysistä kuntoa ennen leikkausta
 • työkykyä

Tutkimus kestää noin 1,5 tuntia. Tutkimus tehdään aina valvotuissa olosuhteissa ja lääkäri on läsnä tutkimuksen aikana.

Alaraajavaltimoiden verenkierronrasitusmittaus

Rasitustesti tehdään kävelymatolla. Jos sinulla esiintyy kipua, arvioit sen sijaintia ja voimakkuutta.

Ennen rasitusta sinulta mitataan verenpaine käsistä ja jaloista, lisäksi otetaan sydänfilmi. Rasitustestin jälkeen mittaukset tehdään uudestaan.

ABI-rasituksella tutkitaan muun muassa:

 • katkokävelyä eli klaudikaatiota
 • alaraajojen valtimoahtaumaa

Tutkimus kestää reilun tunnin. ABI-rasitus tehdään aina valvotuissa olosuhteissa ja lääkäri on läsnä tutkimuksessa.

Lääkärisi kertoo sinulle tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Rasitusultraääni

Sydämen ultraäänitutkimuksella saadaan tietoa sydämen rakenteesta ja toiminnasta. Ultraäänilaitteella voidaan tutkia tarkasti sydämen lokerot, lokeroiden seinämäliikkeet, läppärakenteet ja niiden toiminta.

Rasitusultraäänitutkimuksella tutkitaan muun muassa:

 • sepelvaltimotautia
 • sydänsairauksia
 • sydäninfarktipotilaita

Ultraäänitutkimus sinulle tehdään levossa, rasituksen aikana ja sen jälkeen. Rasitustesti tehdään kuntopyörällä. Rasituksen aikana seurataan vointia, mahdollisia oireita, sydämen sähkökäyrää, verenpainetta ja hengitystä.

Tutkimus kestää noin 1,5 tuntia. Rasitusultraääni tehdään aina valvotuissa olosuhteissa ja lääkäri on läsnä tutkimuksessa.

Lääkärisi kertoo sinulle tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Muualla Terveyskylässä

Sydänsairaudet-talon sivuilla kerrotaan sydäntautien yleisimmistä hoitokeinoista, itsehoidosta sekä ennalta ehkäisystä. Tutustu myös Keuhkotalon sisältöihin keuhkosairauksista ja niiden hoidosta.

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2019