Laboratoriot

Laboratoriossa tutkitaan mm. veri-, virtsa- ja ulostenäytteitä, selkäydinnestettä, nivelnestettä ja kudosnäytteitä. Lisäksi laboratoriossa tutkitaan myös näytteitä, jotka on otettu esimerkiksi kynsistä, haavoista ja limakalvoilta. 

Näytteet otetaan ja tutkitaan aina lääkärin tai hoitajan lähetteen mukaisesti.

Laboratoriotutkimuksia kuvataan kirjainlyhenteillä ja niitä edeltävillä etuliitteillä. Etuliitteet kertovat, mistä elimistön nesteestä, kudoksesta tai veren osasta tutkimus tehdään.

On tärkeää huomata, että eri puolilla Suomea toimivat laboratoriot voivat käyttää eri testausmenetelmiä ja eri laitteita. Laboratorioilla voi siis olla erilaiset tulkintarajat positiiviselle ja negatiiviselle testitulokselle tai erilaiset viitearvot tutkimuksille menetelmäeroista johtuen.

Biopankkitoiminta Suomessa

Tutkimusten yhteydessä kerättävistä kudosnäytteistä ylijäävä osa tai verinäytteenoton yhteydessä otettava ylimääräinen koeputkellinen verta voidaan tallettaa biopankkiin, jos potilas on antanut biopankkisuostumuksen. Näytteen antaminen ei aiheuta muita ylimääräisiä toimenpiteitä tai eikä siitä aiheudu potilaalle kustannuksia.

Näytekokoelmia voidaan käyttää esimerkiksi syöpätutkimukseen, jolloin niistä saatavaa biologista tietoa ja terveystietoa yhdistämällä sairauden syiden ymmärtäminen helpottuu ja voi johtaa yksilöllisempään hoitoon. Tutkimustulosten perusteella voidaan kehittää entistä parempia lääkkeitä, hoitotapoja ja taudinmääritysmenetelmiä. Parhaassa tapauksessa biopankkitutkimus johtaa lisääntyneeseen tietoisuuteen ennaltaehkäisevistä hoitomuodoista ja edistää kansalaisten itsehoitoa. Biopankkitoiminnasta voi myös kieltäytyä.

Suomessa toimii kuusi alueellista biopankkia sairaanhoitopiirien ja yliopistojen yhteydessä sekä valtakunnalliset Hematologinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Veripalvelun ja Suomen Terveystalon biopankit. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä.

 

Kyllä

Päivitetty  4.11.2019