Tietoa säteilyannoksista

Eri säteilytutkimuksista aiheutuu erisuuruinen säteilyannos, joka voidaan ilmaista esimerkiksi efektiivisenä annoksena, jonka yksikkö on sievert (Sv).

​​​​​​​

​​​​​​​​Säteilytutkimuksista aiheutuu yleensä sievertin tuhannesosan kokoluokan suuruisia (mSv, millisievert) tai sitä pienempiä annoksia.

Säteilyannosta voidaan käyttää esimerkiksi vertailtaessa eri tutkimuksista keskimäärin aiheutuvia annoksia. Sen avulla voidaan myös verrata säteilytutkimusten annoksia muualta saadun säteilyn annoksiin (esimerkiksi taustasäteily tai lentomatkan aikana tuleva ylimääräinen säteily).

 

Video: Säteilyannokset kuvantamisessa

​​Video: Säteilyturvallisuuden ABC, osa 2: Minkälaisia annoksia säteilytutkimuksista aiheutuu?​​  Videossa on tekstitykset suomeksi ja ne saa näkyviin pienestä CC-kuvasta videon alla (tulee näkyviin, kun video käynnistyy).


 

Tutkimusten keskimääräisiä säteilyannoksia

Alla olevasta taulukosta löydät tietoa tutkimusten keskimääräisiä säteilyannoksia aikuisilla. Lasten annokset ovat huomattavasti pienempiä kuin taulukossa esitetyt annokset.

Tiedot pätevät aikuisväestön keskimääräiselle edustajalle. Yksittäisen henkilön saamaan annokseen vaikuttavat muun muassa hänen kokonsa ja käytetty kuvaustekniikka.​​

Säteilytoimenpiteissä annokset vaihtelevat paljon. Isotooppitutkimuksissa säteilyannokseen vaikuttaa tutkimuskohtainen radioaktiivinen lääke ja annettu aktiivisuusmäärä.

Röntgentutkimukset (taulukko)

​Tutkimu​s
​Efektiivinen annos (mSv)​Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia​Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
​Raaja, esim. polvi​0,01​0,5​1 päivä
​Nenän sivuontelot
​0,01​0,5​1 päivä
​Keuhko (PA-kuva)​0,02​1​2 päivää
​Keuhko (PA- ja sivukuva)​0,07​3​7 päivää
​Kaularanka​0,1​5​10 päivää
​Rintaranka​0,4​20​1 kuukausi
​Lantio​0,4​20​1 kuukausi
​Mammografia (4 projektiota)​0,5​25​1,5 kuukautta
​Lanneranka​0,8​40​2,5 kuukautta
Vatsa (natiiviröntgenkuva) ​0,8 ​40 ​2,5 kuukautta

Hammasröntgen (taulukko)

​Tutkimus​Efektiivinen annos (mSv) ​ ​Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia​​Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
​Hammasröntgen (intraoraali)​0,01​0,5​1 päivä
​Panoraamatomografia​0,02​1​2 päivää

Tietokonetomografia (taulukko)

​Tutkimus​Efektiivinen annos (mSv)​Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia​Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
​Sinusten kartiokeilakuvaus​0,07​3​7 päivää
​Sinukset​0,5​25​1,5 kuukautta
​Pää​1,6​80​5 kuukautta
​Keuhkot​3,9​190​1 vuosi
​Lanneranka​5,6​280​1,5 vuotta
​Vatsa​6,7​335​2 vuotta

Isotooppitutkimukset (taulukko)

​Tutkimus​Efektiivinen annos (mSv)​Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia​Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
​Munuaistoiminnan gammakuvaus​0,7​30​2 kuukautta
​Luuston gammakuvaus​2,7​135​9 kuukautta
​Keuhkoventilaation ja -perfuusion gammakuvaus​2,8​140​9 kuukautta
​Aivoreseptoreiden SPECT (bCit)​3,8​190​1 vuosi
​Koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT-tutkimus​7,7​385​2 vuotta
​Lisäkilpirauhasen gammakuvaus​9,6​480​2,5 vuotta

​​

Taulukossa ilmoitetut säteilyaltistukset ovat Euro​pean Commission Radiation Protection 180, Säteilyturvakeskuksen ja OYS Kuvantamisen ilmoittamia keskimääräisiä annoksia. Isotooppikuvausannokset perustuvat ICRP 128 laskentaan.

Taulukossa käytettyjen termien selitykset:

  • ​Efektiivinen annos: suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet
  • Luonnon taustasäteily: ionisoivaa säteilyä, joka on peräisin ympäristöstä (esim. avaruus, maaperä)
  • PA-keuhkokuva: etusuunnan keuhkokuva

Polven tavanomainen röntgentutkimus aiheuttaa 0,01 mSv säteilyannoksen, joka on puolet keuhkojen etukuvan annoksesta. ​Esimerkiksi polvikuvauksen annos vastaa Suomessa saatavaa yhden päivän luonnon taustasäteilyannosta, jolle altistumme joka tapauksessa päivittäin.

Lue lisää Tutkimukseen tulijan talosta:


 

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  24.9.2019