Tietoa säteilyannoksista

Eri säteilytutkimuksista aiheutuu erisuuruinen säteilyannos, joka voidaan ilmaista esimerkiksi efektiivisenä annoksena, jonka yksikkö on sievert (Sv).

Säteilytutkimuksista aiheutuu yleensä sievertin tuhannesosan kokoluokan suuruisia (mSv, millisievert) tai sitä pienempiä annoksia.

Säteilyannosta voidaan käyttää esimerkiksi vertailtaessa eri tutkimuksista keskimäärin aiheutuvia annoksia. Sen avulla voidaan myös verrata säteilytutkimusten annoksia muualta saadun säteilyn annoksiin (esimerkiksi taustasäteily tai lentomatkan aikana tuleva ylimääräinen säteily).

Video: Säteilyannokset kuvantamisessa

Video: Säteilyturvallisuuden ABC, osa 2: Minkälaisia annoksia säteilytutkimuksista aiheutuu? Videossa on tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi. Tekstitykset saa näkyviin pienestä CC-kuvasta videon alla (tulee näkyviin, kun video käynnistyy).

Tutkimusten keskimääräisiä säteilyannoksia

Alla olevasta taulukosta löydät tietoa tutkimusten keskimääräisiä säteilyannoksia aikuisilla. Lasten annokset ovat huomattavasti pienempiä kuin taulukossa esitetyt annokset.

Tiedot pätevät aikuisväestön keskimääräiselle edustajalle. Yksittäisen henkilön saamaan annokseen vaikuttavat muun muassa hänen kokonsa ja käytetty kuvaustekniikka.

Säteilytoimenpiteissä annokset vaihtelevat paljon. Isotooppitutkimuksissa säteilyannokseen vaikuttaa tutkimuskohtainen radioaktiivinen lääke ja annettu aktiivisuusmäärä.

Röntgentutkimukset (taulukko)

TutkimusEfektiivinen annos (mSv)Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuviaAnnosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
Raaja, esim. polvi0,010,51 päivä
Nenän sivuontelot0,010,51 päivä
Keuhko (PA-kuva)0,0212 päivää
Keuhko (PA- ja sivukuva)0,0737 päivää
Kaularanka0,1510 päivää
Rintaranka0,4201 kuukausi
Lantio0,4201 kuukausi
Mammografia (4 projektiota)0,5251,5 kuukautta
Lanneranka0,8402,5 kuukautta
Vatsa (natiiviröntgenkuva) 0,8 40 2,5 kuukautta

Hammasröntgen (taulukko)

TutkimusEfektiivinen annos (mSv) Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuviaAnnosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
Hammasröntgen (intraoraali)0,010,51 päivä
Panoraamatomografia0,0212 päivää

Tietokonetomografia (taulukko)

TutkimusEfektiivinen annos (mSv)Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuviaAnnosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
Sinusten kartiokeilakuvaus0,0737 päivää
Sinukset0,5251,5 kuukautta
Pää1,6805 kuukautta
Keuhkot3,91901 vuosi
Lanneranka5,62801,5 vuotta
Vatsa6,73352 vuotta

Isotooppitutkimukset (taulukko)

TutkimusEfektiivinen annos (mSv)Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuviaAnnosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle
Munuaistoiminnan gammakuvaus0,7302 kuukautta
Luuston gammakuvaus2,71359 kuukautta
Keuhkoventilaation ja -perfuusion gammakuvaus2,81409 kuukautta
Aivoreseptoreiden SPECT (bCit)3,81901 vuosi
Koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT-tutkimus7,73852 vuotta
Lisäkilpirauhasen gammakuvaus9,64802,5 vuotta

Taulukossa ilmoitetut säteilyaltistukset ovat European Commission Radiation Protection 180, Säteilyturvakeskuksen ja OYS Kuvantamisen ilmoittamia keskimääräisiä annoksia. Isotooppikuvausannokset perustuvat ICRP 128 laskentaan.

Taulukossa käytettyjen termien selitykset:

  • Efektiivinen annos: suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet
  • Luonnon taustasäteily: ionisoivaa säteilyä, joka on peräisin ympäristöstä (esim. avaruus, maaperä)
  • PA-keuhkokuva: etusuunnan keuhkokuva

Polven tavanomainen röntgentutkimus aiheuttaa 0,01 mSv säteilyannoksen, joka on puolet keuhkojen etukuvan annoksesta. Esimerkiksi polvikuvauksen annos vastaa Suomessa saatavaa yhden päivän luonnon taustasäteilyannosta, jolle altistumme joka tapauksessa päivittäin.

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2019