Tietoa tutkimusten säteilyannoksista

Eri säteilytutkimuksista aiheutuu erisuuruinen säteilyannos, joka voidaan ilmaista esimerkiksi efektiivisenä annoksena, jonka yksikkö on sievert (Sv).

Säteilytutkimuksista aiheutuu yleensä sievertin tuhannesosan kokoluokan suuruisia (mSv, millisievert) tai sitä pienempiä annoksia. Tätä ilmaisua voidaan käyttää esimerkiksi vertailtaessa eri tutkimuksista keskimäärin aiheutuvia annoksia.

Efektiivinen annos voidaan myös ilmaista aikana, jona suomalainen henkilö saa keskimäärin saman annoksen kaikista säteilyn lähteistä. Annosta voidaan verrata myös lentomatkan aikana tulevaan ylimääräiseen säteilyannokseen. Esimerkiksi 4 tunnin lentomatka 10 km korkeudessa aiheuttaa 0,02 mSv annoksen.

 
 

Katso video: Säteilyturvallisuuden ABC, Minkälaisia annoksia säteilytutkimuksista aiheutuu? Videon on tuottanut OYS ja siinä on suomenkielinen tekstitys.

Tutkimusten keskimääräisiä säteilyannoksia

Haitarista löydät tietoa tutkimusten keskimääräisiä säteilyannoksia aikuisilla. Lasten annokset ovat huomattavasti pienempiä kuin taulukossa esitetyt annokset.

Tiedot pätevät aikuisväestön keskimääräiselle edustajalle. Yksittäisen henkilön saamaan annokseen vaikuttavat muun muassa hänen kokonsa ja käytetty kuvaustekniikka.

Säteilytoimenpiteissä annokset vaihtelevat paljon. Isotooppitutkimuksissa säteilyannokseen vaikuttaa tutkimuskohtainen radioaktiivinen lääke ja annettu aktiivisuusmäärä.

Polven tavanomainen röntgentutkimus aiheuttaa alle 0,01 mSv säteilyannoksen, joka on hieman pienempi kuin keuhkojen etukuvan annos. Polvikuvauksen annos vastaa keskimäärin annosta, jonka suomalainen henkilö saa alle 1 päivässä kaikista säteilyn lähteistä.
Haitarin otsikkotaso2
Röntgentutkimukset (taulukko)
TutkimusEfektiivinen annos (mSv)1Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia2Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle3
Raaja, esim. polvi<0,01alle 1alle 1 päivä
Nenän sivuontelot<0,01alle 1alle 1 päivä
Keuhko (PA-kuva= selän puolelta otettu)0,0111 päivä
Keuhko (PA- ja sivukuva)0,0663 päivää
Lonkka (AP ja läpiammuttu)0,1106 päivää
Mammografia (2 projektiota molemmista rinnoista)0,5501 kuukausi
Lanneranka (PA ja sivu)0,33019 päivää
Vatsa (PA-kuva)0,22012 päivää

Taulukossa ilmoitetut säteilyaltistukset ovat OYS-Kuvantamisen ilmoittamia keskimääräisiä tutkimuksesta aiheutuneita säteilyannoksia. Tutkimusten säteilyannosten laskenta perustuu ICRP:n raportteihin. Säteilyaltistuksessa on potilaskohtaista vaihtelua.

Taulukossa käytettyjen termientarkennukset:

1 Efektiivinen annos: suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet

2 PA-keuhkokuva: selän puolelta otettu keuhkokuva

3 Suomalaisten saama keskimääräinen säteilyaltistus on 5,9 mSv (STUK, vuoden 2018 tietojen perusteella laskettu).

Hampaiden röntgentutkimukset (taulukko)
TutkimusEfektiivinen annos (mSv)sup>1Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia2Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle3
Hammasröntgen (intraoraali)0,0111 päivä
Panoraamatomografia0,0111 päivä

Taulukossa ilmoitetut säteilyaltistukset ovat OYS-Kuvantamisen ilmoittamia keskimääräisiä tutkimuksesta aiheutuneita säteilyannoksia. Tutkimusten säteilyannosten laskenta perustuu ICRP:n raportteihin. Säteilyaltistuksessa on potilaskohtaista vaihtelua.

Taulukossa käytettyjen termientarkennukset:

1 Efektiivinen annos: suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet

2 PA-keuhkokuva: selän puolelta otettu keuhkokuva

3 Suomalaisten saama keskimääräinen säteilyaltistus on 5,9 mSv (STUK, vuoden 2018 tietojen perusteella laskettu).

Tietokonetomografiatutkimukset (taulukko)
TutkimusEfektiivinen annos (mSv)1Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia2Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle3
Sinusten kartiokeilakuvaus0,0774 päivää
Sinukset0,33019 päivää
Pää1,81804 kuukautta
Keuhkot5,050010 kuukautta
Lanneranka12,112002 vuotta
Vatsa9,39001 vuosi 7 kuukautta

Taulukossa ilmoitetut säteilyaltistukset ovat OYS-Kuvantamisen ilmoittamia keskimääräisiä tutkimuksesta aiheutuneita säteilyannoksia. Tutkimusten säteilyannosten laskenta perustuu ICRP:n raportteihin. Säteilyaltistuksessa on potilaskohtaista vaihtelua.

Taulukossa käytettyjen termientarkennukset:

1 Efektiivinen annos: suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet

2 PA-keuhkokuva: selän puolelta otettu keuhkokuva

Suomalaisten saama keskimääräinen säteilyaltistus on 5,9 mSv (STUK, vuoden 2018 tietojen perusteella laskettu).

Isotooppitutkimukset (taulukko)
TutkimusEfektiivinen annos (mSv)1Annosta vastaava määrä PA-keuhkokuvia2Annosta vastaava altistumisaika taustasäteilylle3
Munuaistoiminnan gammakuvaus0,7701 kuukautta
Luuston gammakuvaus3,33307 kuukautta
Keuhkoventilaation ja -perfuusion gammakuvaus4,74709 kuukautta
Aivoreseptoreiden SPECT (bCit)4,64609 kuukautta
Koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT-tutkimus7,87801 vuosi 4 kuukautta
Lisäkilpirauhasen gammakuvaus14,314002 vuotta 5 kuukautta

Taulukossa ilmoitetut säteilyaltistukset ovat OYS-Kuvantamisen ilmoittamia keskimääräisiä tutkimuksesta aiheutuneita säteilyannoksia. Tutkimusten säteilyannosten laskenta perustuu ICRP:n raportteihin. Säteilyaltistuksessa on potilaskohtaista vaihtelua.

Taulukossa käytettyjen termientarkennukset:

1 Efektiivinen annos: suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa huomioiden säteilyherkät elimet

2 PA-keuhkokuva: selän puolelta otettu keuhkokuva

3 Suomalaisten saama keskimääräinen säteilyaltistus on 5,9 mSv (STUK, vuoden 2018 tietojen perusteella laskettu).

sievert; säteily; säteilyannos; röntgentutkimus

Kyllä

Päivitetty  10.3.2023