Säteilytutkimukset

Tietyissä kuvantamisen tutkimuksissa käytetään hyväksi säteilyä. ​​Näitä niin sanottuja säteilytutkimuksia ovat röntgentutkimukset ja  isotooppitutkimukset.

Lisäksi tietyissä hoitoon liittyvissä toimenpiteissä käytetään apuna säteilyä.

Säteilytutkimuksia voidaan käyttää useilla eri tavoilla ihmisten terveyden tutkimiseen ja edistämiseen. Tutkimukset voivat olla taudinmäärityksen tai hoidon kannalta välttämättömiä, eikä niitä voi aina korvata säteettömällä menetelmällä, kuten ultraäänitutkimuksella- tai magneettikuvauksella.

Tutkimusta pyytävä lääkäri ja kuvantamisyksikön henkilökunta varmistavat aina etukäteen, että säteilytutkimus on sinulle tarpeellinen. Tällöin siitä saatava hyöty on suurempi kuin säteilystä aiheutuva mahdollinen haitta.

Lue lisää Tutkimukseen tulijan talosta:

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2019