Säteilyn käyttö turvallisesti

Säteilyn käytön on täytettävä tietyt perusperiaatteet, jotta se olisi hyväksyttävää. Säteilyn käyttöä kuvantamisessa myös valvotaan.

​​​​​​

​​L​ääkärit ja säteilytutkimuksia tekevät ammattilaiset noudattavat seuraavia säteilysuojelun periaatteita:

  • Jokainen tutkimus, jossa käytetään ionisoivaa säteilyä, on asianmukaisesti harkittu niin, että siitä aiheutuva hyöty on suurempi kuin mahdollinen haitta.
  • Harkinnassa on otettu huomioon myös mahdolliset vaihtoehtoiset kuvantamistutkimukset, joissa ei käytetä säteilyä (esimerkiksi ultraääni- ja magneettikuvaus).
  • Tutkimus toteutetaan niin pienellä säteilyannoksella kuin mahdollista riittävän tiedon saamiseksi.

Tämän lisäksi vältetään tarpeettomia toistuvia tutkimuksia.

Kuvantamisen yksiköissä säteilyn turvallisuudesta vastaava organisaatio ja erilaiset asiantuntijat valvovat säteilyn käyttöä. Säteilyturvakeskus STUK huolehtii valvonnasta valtakunnallisesti.

Video: Turvallisuudesta huolehtiminen kuvantamisessa

​Video: Säteilyturvallisuuden ABC, osa 5: Turvallisuudesta huolehtiminen säteilytutkimusten yhteydessä. Videossa on tekstitykset suomeksi ja ne saa näkyviin pienestä CC​-kuvasta videon alla (tulee näkyviin, kun video käynnistyy).

 
 

Päivitetty  24.9.2019