Säteilyn käyttö turvallisesti tutkimuksissa

Säteilyn käytön on täytettävä tietyt perusperiaatteet, jotta se olisi hyväksyttävää. Säteilyn käyttöä kuvantamisessa myös valvotaan.

Lääkärit ja säteilytutkimuksia tekevät ammattilaiset noudattavat seuraavia säteilysuojelun periaatteita:

  • Jokainen tutkimus, jossa käytetään ionisoivaa säteilyä, on asianmukaisesti harkittu niin, että siitä aiheutuva hyöty on suurempi kuin mahdollinen haitta.
  • Harkinnassa on otettu huomioon myös mahdolliset vaihtoehtoiset kuvantamistutkimukset, joissa ei käytetä säteilyä (esimerkiksi ultraääni- ja magneettitutkimus).
  • Tutkimus toteutetaan niin pienellä säteilyannoksella kuin mahdollista riittävän tiedon saamiseksi.

Tämän lisäksi vältetään tarpeettomia toistuvia tutkimuksia.

Kuvantamisen yksiköissä säteilyn turvallisuudesta vastaava organisaatio ja erilaiset asiantuntijat valvovat säteilyn käyttöä. Säteilyturvakeskus STUK huolehtii valvonnasta valtakunnallisesti.

Nykytiedon mukaan säteilysuojien käyttö potilailla ei ole enää tarpeellista.

 
 

Katso video: Säteilyturvallisuuden ABC, Turvallisuudesta huolehtiminen säteilytutkimusten yhteydessä. Videon on tuottanut OYS ja siinä on tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi.

kuvantamistutkimukset; säteily; säteilysuojelu; säteilyturvallisuus

Kyllä

Päivitetty  10.3.2023