Yhteistyössä mukana

​Yliopistosairaanhoitopiirit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)

Kuntayhtymät

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Tutkimuskumppanit

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Sisältökumppanit

Aivoliitto ry

Aivovammaliitto

Epilepsialiitto

EJY ry

Kustannus Oy Duodecim

Olka

Psoriasisliitto

Reumaliitto

Selkäliitto ry

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Migreeniyhdistys

Suomen Nivelyhdistys ry

Suomen Parkinson-liitto ry

Suomen Sydänliitto ry

Suomen syöpäpotilaat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työterveyslaitos

Terveyskylän palveluiden kehittämisessä tehdään yhteistyötä kansallisia eTerveyspalveluita kehittävien asiantuntijatahojen, eri hankkeiden, potilasjärjestöjen sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

HUS ja muut yliopistolliset sairaanhoitopiirit haluavat olla vetureita virtuaalisten ja terveysteknologiaa hyödyntävien palveluiden kehittämisessä sekä keskusteluissa alan toimijoiden kanssa.

Terveyskylän palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden tutkimusta tehdään yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä oppilaitosten kanssa.Yhteistyötä tehdään myös alan yritysten, sovellustoimittajien sekä eTerveyspelien kehittäjien kanssa.

Päivitetty  18.2.2020