Virtuella sjukhus utvecklas i samarbete mellan sjukvårdsdistrikten

Virtuella sjukhuset 2.0 är ett projekt som utvecklar användarnära digitala hälsovårdstjänster.

​​​​​​​​​

Tjänsterna produceras för medborgare, patienter och vårdpersonal inom specialsjukvården. Projektet pågår under åren 2016–2018 och koordineras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Projektets fokus:

  • Nya tjänster: Terveyskylä.fi erbjuder information, rådgivning, egenvård och digitala redskap för medborgare, patienter och vårdpersonal.
  • Innovationer: Workshops, pilotförsök, IoT samt data och redskap för forskaren.
  • Tjänstedesign och nya arbetssätt: Virtuella sjukhuset har sin egen tjänsteutvecklingsmodell, nätverk och kunskapscentrum.

Parter och finansiering

Virtuella sjukhuset 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan de fem finländska sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus. Tjänsterna som utvecklas är tillgängliga för alla finländare.

Samarbetsparterna är

  • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (koordinator)
  • Birkalands sjukvårdsdistrikt
  • Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
  • Norra Savolax sjukvårdsdistrikt
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

I projektet ingår samarbete med primärvården, institutioner för forskning, den privata sektorn och patientorganisationer. Dessutom stöder Virtuella sjukhuset landskapens möjligheter att erbjuda användarnära social- och hälsovårdstjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat ett miljonstöd för projektet. Av hela finansieringen på 12 miljoner euro kommer 6 miljoner från regeringens spetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänsterna. De övriga 6 miljonerna finansierar de delaktiga sjukvårdsdistrikten själva.

Bättre tjänster för fler finländare

Virtuella sjukhusets centrala plattform Terveyskylä.fi erbjuder information och stöd för alla medborgare, vård för patienter och arbetsredskap för vårdpersonalen. Digitala tjänsten består av virtuella hus med fokus på specifika hälsoteman för olika livssituationer och patientgrupper. Flera hus utvecklas som bäst och i slutet av 2018 finns det över 20 stycken. Det betyder tjänster för över 30 olika patientgrupper.

Terveyskylä ökar medborgarnas jämlikhet genom att göra vårdtjänster tillgängliga för alla finländare oberoende av bostadsort och inkomstnivå. För den som vill granska sin livskvalitet, livsstil och eventuella symtom erbjuder Terveyskyläs digitala tjänster ett utmärkt verktyg. Också för den som lever med en långvarig sjukdom kan de skapa mervärde i vårdens alla skeden. De digitala tjänsterna kompletterar den traditionella sjukhusvården.

Den förutseende vården och människans möjligheter att upprätthålla god hälsa ökar i betydelse i och med digitala vårdtjänster som Terveyskylä. Patienten kan till exempel själv följa med sitt hälsotillstånd med virtuella verktyg. Digitaliseringen gör det också möjligt att utveckla vårdprocessen och skapa enhetliga vårdtjänster. Samtidigt blir jobbet inom hälsovården smidigare och mångsidigare.


 

Päivitetty  28.1.2019 9.59