Virtuella sjukhus utvecklas i samarbete mellan sjukvårdsdistrikten

Hälsobyn skapades inom projektet Virtuella sjukhuset 2.0. Efter projektperioden har alla universitetssjukvårdsdistrikten fortsatt med utvecklandet och upprätthållandet av tjänsten via ett gemensamt avtal. Användningen av Hälsobyns tjänster utökas till olika sjukvårdsdistrikt.

​​​​​​​​​​

Parter och finansiering

Virtuella sjukhuset 2.0 var ett samarbetsprojekt mellan de fem universitetssjukvårdsdistrikten. Tjänsterna riktas till alla finländare.

Samarbetsparterna är

  • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (koordinator)
  • Birkalands sjukvårdsdistrikt
  • Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
  • Norra Savolax sjukvårdsdistrikt
  • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Samarbetet med primärvården, sjukvårdsdistrikt och specialupptagningsområden, forskningsinstitut, den privata sektorn samt med patienter och patientorganisationer fortsätter. Målsättningen är också att stöda landskapens möjligheter att erbjuda användarnära social- och hälsovårdstjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade ett miljonstöd för projektet. Av hela finansieringen på 12 miljoner euro kom 6 miljoner från regeringens spetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänsterna. De övriga 6 miljonerna finansierade de delaktiga universitetssjukvårdsdistrikten själva.​

Bättre tjänster för fler finländare

Hälsobyn ökar medborgarnas jämlikhet genom att göra vårdtjänster tillgängliga för alla finländare oberoende av bostadsort och inkomstnivå. Digitala tjänster är ett utmärkt verktyg för den som vill granska livskvalitet, levnadsvanor och eventuella symtom. Också för den som lever med en långvarig sjukdom kan tjänsterna skapa mervärde i vårdens alla skeden. Tjänsterna kompletterar den traditionella sjukhusvården.

De virtuella tjänsterna erbjuder stöd i att leva med långvarig sjukdom och i uppföljning av sjukdomen. Den förutseende vården och människans möjligheter att upprätthålla sin hälsa ökar också i betydelse. Digitaliseringen gör det möjligt att utveckla vårdprocessen och skapa enhetliga vårdtjänster. Arbetet inom hälsovården blir samtidigt smidigare och mångsidigare.

Hälsobyn.fi erbjuder information och stöd för alla medborgare, vård för patienter och arbetsredskap för vårdpersonalen. Den digitala tjänsten består av virtuella hus med fokus på specifika hälsoteman. Det finns 32 hus i Hälsobyn för olika patientgrupper. ​


 

Päivitetty  10.2.2020