Virtuaalisairaala 2.0 -hanke

Virtuaalisairaala 2.0 on asiakaslähtöisten digitaalisten terveyspalveluiden kehittämishanke. Siinä tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille erikoistason hoitoon kytkeytyviä digitaalisia terveyspalveluita. Hankeaika on 2016−2018.

Hankkeen osa-alueita ovat

  1. Palvelutuotanto ja käyttöönotto: Terveyskylä.fi-palvelu, jossa on infoa, neuvontaa, omahoitoa, oirenavigaattoreita, digitaalisia hoitopolkuja ja työkaluja kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille
  2. Innovaatiofarmi: Innovaatiopajat, pilotointi, koneäly ja IoT sekä tutkimus ja tutkijan työkalut
  3. Palveluiden kehittäminen ja toiminnan muutos: Virtuaalisairaalan kehittämisen malli, kehittäjien verkosto ja osaamiskeskukset

Osapuolet ja rahoitus

Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset.

Mukana ovat:

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa. Hankkeella tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle miljoona-avustuksen. 12 miljoonan euron kokonaisuuteen saadaan kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeelta. Toinen kuusi miljoonaa on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta.

Parempia palveluita aiempaa useammalle

Hanke tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti. Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa terveysalalla.

Terveyskylä.fi tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja, joista ensimmäiset ovat jo auki. Vuoden 2018 lopulla taloja on avoinna yli 20 ja palveluita löytyy yli 30 potilasryhmälle.


 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo