Virtuaalisairaala 2.0 -hanke

Terveyskylä-palvelukokonaisuus on tuotettu Virtuaalisairaala2.0 hankkeessa  HUS:n koordinoimana ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisenä projektikokonaisuutena, jota on tukenut vuosina 2016- 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö​.​


Hankekauden jälkeen kaikki yliopistosairaanhoitopiirit  jatkavat  keskinäisellä sopimuksella Terveyskylän kehittämistä ja ylläpitoa​.

Osapuolet ja rahoitus

Mukana ovat:

Yhteistyö perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa. jatkuu hankekauden jälkeen. 

Tavoitteena on myös tukea myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle miljoona-avustuksen vuosiksi 2016-2018. 12 miljoonan euron kokonaisuuteen saatiin kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeelta. Hankekaudella toinen kuusi miljoonaa oli yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta.

​Parempia palveluita aiempaa useammalle

Terveyskylä tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti. Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa terveysalalla.

 

Päivitetty  10.2.2020