Virtuaalisairaala 2.0 -hanke

Terveyskylä luotiin Virtuaalisairaala 2.0 hankkeessa. Hankekauden jälkeen kaikki yliopistosairaanhoitopiirit  jatkavat  keskinäisellä sopimuksella Terveyskylän kehittämistä ja ylläpitoa. Palveluiden käyttöä laajennetaan eri sairaanhoitopiireihin.

Hankkeen osa-alueita ovat

  1. Palvelutuotanto ja käyttöönotto: Terveyskylä.fi-palvelu, jossa on infoa, neuvontaa, omahoitoa, oirenavigaattoreita, digitaalisia hoitopolkuja ja työkaluja kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille
  2. Innovaatiofarmi: Innovaatiopajat, pilotointi, koneäly ja IoT sekä tutkimus ja tutkijan työkalut
  3. Palveluiden kehittäminen ja toiminnan muutos: Virtuaalisairaalan kehittämisen malli, kehittäjien verkosto ja osaamiskeskukset

Osapuolet ja rahoitus

Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset.

Mukana ovat:

Yhteistyö perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa. jatkuu.  Tavoitteena on myös tukea myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myönsi hankkeelle miljoona-avustuksen. 12 miljoonan euron kokonaisuuteen saatiin kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeelta. Toinen kuusi miljoonaa on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta.

Parempia palveluita aiempaa useammalle

Terveyskylä tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti. Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa terveysalalla.

Terveyskylä.fi tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja. Taloja on avoinna 32.


 

 

Päivitetty  20.5.2019 11.57