Terveyskylän yhteistyökumppanit

Terveyskylän palvelut kehittyvät useiden eri toimijoiden yhteistyönä. Tutustu yhteistyökumppaneihin sivun hakukoneessa.

​​​​​​​​​​Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä kansallisia eTerveyspalveluita kehittävien asiantuntijatahojen, hankkeiden, potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. HUS ja muut yliopistolliset sairaanhoitopiirit haluavat olla vetureita virtuaalisten ja terveysteknologiaa hyödyntävien palveluiden kehittämisessä ja keskusteluissa alan toimijoiden kanssa.

Terveyskylän palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden tutkimusta tehdään yhdessä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat alan yritykset, sovellustoimittajat sekä eTerveyspelien kehittäjät.

Päivitetty  3.9.2020