Terveyskylän tuottajat ja yhteistyökumppanit

Terveyskylä on sairaanhoidon huippuasiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Palveluiden rakentamisessa tehdään yhteistyötä kansallisia e-terveyspalveluita kehittävien hankkeiden, potilaiden ja potilasjärjestöjen sekä eri korkeakoulujen kanssa.

​​​​​​​​​​​Terveyskylän tuottajat

Terveyskylä-palvelukokonaisuus tuotettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa HUSin koordinoimana ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisenä projektikokonaisuutena. Hanketta tuki vuosina 2016-2018 sosiaali- ja terveysministeriö. Vaikka hankekausi on päättynyt, Terveyskylän kehittäminen jatkuu. 

​Lisätietoa Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta löydät hanketta esittelevältä sivulta:

Tutustu Terveyskylän tuottajiin kunkin yliopistollisen sairaalan omilla sivuilla:

Etsitkö Terveyskylän yhteystietoja?

Terveyskylän kaikki yhteystiedot ja yhteydenottokanavat löydät kootusti Terveyskylän yhteystiedot -sivulta: Terveyskylän yhteystiedot

Terveyskylän yhteistyökumppanit

Päivitetty   

Kyllä