Verkostot

​​​HUS

Painonhallintatalo.fi -verkkopalvelun tuottaja on Helsingin ja Uudenmaan sairaalakuntayhtymä (HUS)​.

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja.

HUS:​n osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi hoidon tuottamisesta harvinaisia sairauksia ja muuten vaativaa hoitoa tarvitseville potilaille, omaa sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen väestölle ja joissakin sairauksissa myös koko maan väestölle.

Hyksin eritysvastuualueeseen kuuluvat Uudenmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea.

Lihavuuskeskus

Lihavuuskeskus on vuonna 2012 perustettu HUS Endokrinologian linjaan kuuluva poliklinikka. Siellä toteutetaan lihavuuden yksilö- ja ryhmähoitoja, tehdään lihavuusleikkausarvioita ja lihavuusleikkauksen jälkiseurantaa. 

Lihavuuskeskuksen toimintaan kuuluvat myös lihavuuden hoidon kehittäminen ja koulutus alueellisesti. Poliklinikan ylilääkäri on professori Kirsi Pietiläinen.​

Kumppanit

Painonhallintatalon kehittämistyötä on tehty yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaalakuntayhtymän alueella toimivien terveydenhuoltoalan ammattilaisten,    Kustannus Oy Duodecimin, UKK- instituutin sekä Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston​ asiantuntijoiden kanssa. 

Tutkimusyhteistyö

Lihavuutta ja painonhallintaa tutkitaan Suomessa ja maailmalla paljon ja monesta eri näkökulmasta.

Altistaako stressi lihomiselle? Miten uni ja geenit vaikuttavat painoon? Miten lihavuudesta puhutaan mediassa? Millaisia merkityksiä potilaat liittävät painonhallinnassa onnistumiseen? Miten potilasta kannattaa valmentaa, jotta hän onnistuisi hyvinvointitavoitteessaan? Esimerkiksi nämä ovat kysymyksiä, joita lihavuuden tutkijat pyrkivät selvittämään.

Painonhallintatalo.fi on mukana sekä kansallisessa että kansainvälisessä lihavuuden hoidon ​tutkimusyhteistyössä​.​

 

Päivitetty 16.2.2016 7:15