Painonhallintatalon tarina

​​​​

Painonhallintatalon suunnittelu aloitettiin vuoden 2013 syksyllä.

HUS Lihavuuskeskuksen ylilääkäri Kirsi Pietiläinen haki HU​S:n Yhtymähallinnolta tutkimus- ja kehittämisrahoitusta Lihavuuden hoidon sähköisten palveluiden kehittämiseksi.

Vuoden 2014 alussa koottiin asiantuntijaryhmä suunnittelemaan palvelua ja tuottamaan sen sisältöjä. Keväällä haastateltiin HUS:n Lihavuuskeskuksen potilaita, painonhallintaryhmän vetäjiä sekä HUS:n alueella toimivia muita lihavuuden hoidon parissa toimivia ammattilaisia. 

Palvelun perusta haluttiin rakentaa sellaiseksi, että se tarjoaisi ratkaisuja sekä potilaiden että ammattilaisen arkeen. Suunnitelma sai ympärilleen tueksi lihavuuden hoidon ja tutkimuksen asiantuntijoista koostuvan johtoryhmän.

Palvelun kehittäji​ä yhdisti intohimo luoda laadukas verkkopalvelu laihduttamisen tueksi, l​ihavuuden hoitoon ja painonhallintaan. ​Pohjaratkaisun nimeksi muovautui Painonhallintatalo. Sittemmin talo sai tontin Terveyskylästä. Ovet avautuivat helmikuussa 2016.​​​​

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Painonhallintatalon toimivuutta, käytettävyyttä ja vaikuttavuutta se​urataan palvelun käytön, asiakasp​alautteiden ja tutkimusten avulla.

Jatkossa Painonhallintataloon tuotetaan lisää eri kohde- ja asiakasryhmille kohdennettuja omahoitokursseja sekä hoitopolkuja. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten, raskaana olevien, synnyttäneiden sekä ikääntyvien painonhallintapolut.​ Ammattilaisille on luvassa oma osio.

Painonhallintatalon tavat​​


​Videolla ylilääkäri Kirsi Pietiläinen toivottaa tervetulleeksi laihduttamaan terveellisellä ja turvallisella tavalla.​

Laihduttelu ei ole terveyden kannalta hyödyllistä.

Kilot ovat usein kertyneet pik​kuhiljaa vuosien varrella, mutta moni haluaisi niistä eroon mahdollisimman rivakasti.​​ Jos ajattelet laihdutusta tiukkoina sääntöinä, kärsimyksenä ja kurjuutena, niin varmasti näitä tulet myös saamaan.

Sen sijaan voisit ajatella, että tässäpä on oiva mahdollisuus lähteä tutkimu​smatkalle kokeilemaan kiinnostavia elämäntapamuutoksia.

Painonhallintatalo auttaa joustavien hyvinvointitottumusten pohdintamatkalla.

​Tavoitteemme on auttaa kansalaisia löytämään pysyviä ja pitkäaikaisia tapoja ylläpitää hyvinvointia. Uusimman tutkimustiedon mukaan joustava ja maltillinen ote tukee parhaiten painonhallinnassa pysyvästi onnistumista.

 

Päivitetty 1.3.2016 13:54