Painonhallintatalo.fi tutkimus

HUS koordinoiva eettinen toimikunta on hyväksynyt 25.11.2015 ​Painonhallintatalon tutkimussuunnitelman ​”Verkkopohjaisen ja kasvokkain tapahtuvan painonhallintamenetelmän vaikuttavuus” (Dnro 327/13/03/00/2015).

Tarkoituksena on selvittää, mikä ennustaa laihtumista ja onnistumista pitkäaikaisessa painonhallinnassa.

Kaikkia Painonhallintataloon osallistuvia valmennettavia pyydetään mukaan tutkimushenkilöiksi.​

Tutkimus suoritetaan ilman lääketeollisuuden rahoitusta HUS Lihavuuskeskuksen ja Helsingin yliopiston Lihavuustutkimusyksikön toimesta yhteistyössä muun muassa HUS Kehittämisyksikön, Tietohallinnon, Perusterveydenhuollon yksikön terveyden edistämisen yksikön, Raviolin kliinisen ravitsemusterapian yksikön sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen ja UKK-instituutin ravitsemus-, psykologia- ja liikunta-asiantuntijoiden kanssa.

Tutkimuksen avulla voidaan kehittää ja löytää entistä toimivampia tapoja hoitaa lihavuutta sekä tukea painonhallintaa. 

Tutkimusyhteistyö muiden tutkimuskeskusten ja yritysten kanssa on tervetullutta!

International co-operation

Healthyweighthub.fi, as part of the HUS Obesity Center, belongs to the qualified Centers of Obesity Management by the European Association for the Study of Obesity (EASO COM). EASO COMs coordinate European-wide treatment and research of obesity.

In the Healthyweighthub.fi, our main research interest is to study the predictors of successful long-term weight loss. Everyone registered to Healthyweighthub.fi is welcome to participate!

​If you are a research unit or a company, please contact us directly: 

Kirsi Pietiläinen, Associate Professor, Obesity Research Unit, University of Helsinki, kirsi.pietilainen@helsinki.fi, tel. +358 50 5992295​​

Päivitetty 16.2.2016 7:13