Terveyskylä sosiaalisessa mediassa
 

Mielenterveystalon esittely

​​​​Aikuisten mielenterveystalo 

Mielenterveystalo on HUSin tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen asukkaille kuin terveysalan työntekijöillekin. Verkkopalvelusta löytyy luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille ja lähinnä hoitoon hakeutumassa oleville ihmisille, mutta se sisältää myös asianmukaista tietoa jo hoidossa oleville, diagnosoiduille mielenterveyspotilaille. 

Mielenterveystalo on täydentyvä palvelu, johon kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveyspalvelujaan. 

Käy tutustumassa Aikuisten mielenterveystaloon

Nuorten mielenterveystalo 

Nuorten mielenterveystalo on HUSin tuottama nettipalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota nuorten mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen nuorille kuin terveysalan työntekijöille ja muille aikuisille. Nettipalvelusta löytyy luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista. Nuorten mielenterveystalon keskeisenä toimintona on hakunavigaattori jonka avulla nuorelle suositellaan valitun oireen tai ongelman vakavuusasteen mukaan sopivia palvelu- tai hoitopaikkoja.

Nuorten mielenterveystalo on täydentyvä palvelu, johon mm. kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveys- ja tukipalvelujaan 

Käy tutustumassa Nuorten mielenterveystaloon

Lasten mielenterveystalo

Lastenmielenterveystalo.fi on osa Mielenterveystalo.fi -verkkopalvelua. Lasten mielenterveystalon sisällöt keskittyvät alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveysasioihin. Palvelua voivat käyttää lapset, heidän huoltajansa sekä lasten parissa toimivat ammattihenkilöt. Palvelun käyttäminen on täysin ilmaista eikä vaadi kirjautumista.

Käy tutustumassa Lasten mielenterveystaloon

Nettiterapiat 

Nettiterapiat ovat terapeutin tukemaa etähoitoa täysi-ikäisille. Nettiterapiat on suunniteltu yleisimpien mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Nettiterapiassa ongelmiin pureudutaan tunnistamalla itselle haitallisia tapoja ajatella ja opettelemalla uusia toimintatapoja harjoitteiden avulla. Lähetteen voi kirjoittaa niin julkisen kuin yksityisenkin tahon lääkäri.​ Asiakkaille nettiterapia on ilmaista. 

Käy tutustumassa Nettiterapioihin

Ammattilaisen osio

Mielenterveystalon ammattilaisten osion sisältö on avoin kaikille terveydenhuollon ammattilaisille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Pääset hyödyntämään sivujen materiaaleja niin perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta kuin kolmannelta sektorilta käsin. Ammattilaisten osioon kirjaudutaan sairaanhoitopiirikohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Käy tutustumassa Mielenterveystalon ammattilaisten osioon