Kivunhallintatalon esittely

Kivunhallintatalo antaa luotettavaa tietoa, apua ja työkaluja kivun ymmärtämiseen ja hoitoon potilaille, läheisille ja ammattilaisille. 

 

Kivunhallintatalo on avoin kaikille, ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelun sisällön tuottaa yliopistosairaanhoitopiirien yhteinen moniammattillinen työryhmä. Työryhmään kuuluu eri erikoisalojen lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia sekä fysio-ja toimintaterapeutteja.

Potilaille

Kivunhallintatalo tarjoaa luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa erilaisista kiputilanteista ja niiden hoidosta. Palvelun työkalut ja neuvot auttavat potilasta ymmärtämään omaa kiputilaansa ja kehittämään omaa kivunhallintaansa. Potilashaastattelut tarjoavat mahdollisuuden kuulla muiden kivusta kärsineiden potilaiden kokemuksia omasta kiputilanteestaan ja sen hoidosta.

Läheisille

Kivunhallintatalon tiedon avulla kivusta kärsivän potilaan läheiset voivat paremmin ymmärtää potilaan kipukokemusta ja kivun usein laaja-alaisia vaikutuksia potilaan ja hänen lähiympäristönsä elämään.

Ammattilaisille

Kaikki terveydenhuollon ammattiryhmät voivat hyödyntää Kivunhallintatalon materiaaleja kohdatessaan ja hoitaessaan erilaisista kiputiloista kärsiviä potilaita. He voivat ohjata omia potilaita ja heidän läheisiään Kivunhallintatalon palveluiden pariin.


Kivunhallintatalon etusivulle


Päivitetty 30.1.2017 12:26

Katso lisää