Terveyskylän rekisteröidyt tavaramerkit

Terveyskylä-verkkopalvelun tekijänoikeus ja muut siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS-kuntayhtymälle, Suomen yliopistollisille sairaanhoitopiireille tai kolmansille osapuolille.

Seuraavat tavaramerkit ja niihin liittyvät logot ovat tekijänoikeuksien suojaamia ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä voi käyttää vain HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan luvalla.

  1. ​Terveyskylä.fi®
  2. Terveyskylä®
  3. TerveyskyläPRO®
  4. Digihoitopolku®
  5. Digipalvelupolku®
  6. Omapolku®
  7. Hälsobyn​®

Päivitetty  16.2.2022

Kyllä