Terveyskylän aineistoihin viittaaminen ja immateriaalioikeudet

Viittaaminen

Terveyskylän sisällöistä saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia, kunhan lähde ilmoitetaan. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa julkaisuissa muodossa www.terveyskyla.fi/talon nimi.

Esimerkkejä

  • Tekstiviite: (Turvotuksen estohoito, Terveyskylä, Haavatalo)
  • Kirjallisuusluettelo: Turvotuksen estohoito Terveyskylä, Haavatalo. Verkko-osoite: https://www.terveyskyla.fi/haavatalo/omahoito/turvotuksen-estohoito Luettu: 19.11.2019

Immateriaalioikeudet

Terveyskylä-verkkopalvelun tekijänoikeus ja muut siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS-kuntayhtymälle, Suomen yliopistollisille sairaanhoitopiireille tai kolmansille osapuolille. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä tai potilasohjausta varten.

Jos tulostat sisältöä potilasohjausta varten, ohje tulee säilyttää sellaisenaan, sitä muokkaamatta. Lähde tulee mainita tulosteessa.

Sivujen sisältöä saa käyttää opiskelu- ja opetustarkoituksessa lähteen mainiten (katso yltä kappale viittaaminen). Toivomme, että opetuskäytöstä ilmoitetaan osoitteeseen info@terveyskyla.fi.

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Terveyskylän antamaa kirjallista lupaa.

Päivitetty  18.3.2022

Kyllä