Palveluntuottajat ja yleiset ehdot Terveyskylässä

​Hyvinvointialueuudistuksesta johtuvien muutosten päivittäminen sivulle on kesken. Palveluntuottajia ja organisaatiotietoja koskevat tiedot päivitetään kevään 2023 aikana.

Palveluntuottaja

Terveyskylän palveluita kehittävät ja tuottavat Suomen yliopistosairaanhoitopiirit. Vastuullisena palvelutuottajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Yhteystiedot: Paciuksenkatu 25, 00290 Helsinki. Puh. 09 4711.

Käytön ehdot

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Sivuja käyttämällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja. Terveyskylä-palveluiden eri osapalvelut/talot voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Terveyskylän www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Muutokset

Terveyskylällä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Terveyskylällä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Päivitetty  3.9.2020

Kyllä