Osapuolten vastuut Terveyskylässä

Palveluntuottajan vastuu

Terveyskylän palvelut ja sisällöt on laadittu luotettavan, turvallisen ja näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien erikoisalojen ja klinikoiden vastaavien toimijoiden tarkistamat sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisten tuottamat sisällöt ovat laadukasta ja turvallista terveystietoa.

Terveyskylän informaatio on tarkistettua ja asianmukaista, mutta se on yksittäisen sivujen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavaa. Näin ollen Terveyskylän avoimen puolen sisällöt tai ohjeet eivät korvaa terveydenhoidon ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon.

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit eivät ole velvoitettuja toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustoissa mainittujen sisältöjen tai periaatteiden mukaan. Sairaanhoitopiirit eivät myöskään ota vastuuta palvelusisältöjen yksilöllisestä ymmärtämisestä, soveltamisesta, ohjeiden noudattamisesta tai lukijakohtaisesta tulkinnasta.

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit eivät ota hoitovastuuta Terveyskylän avoimen puolen sivujen käyttäjistä, eli hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla.

Terveyskylä ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Terveyskylä ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Terveyskylän www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan informointi- ja tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Terveyskylä ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.​

Henkilötiedot

Terveyskylän avoimella puolella ei kerätä henkilötietoja. Rekisteröitymistä tai kirjautumista edellyttävissä Terveyskylän palveluissa on omat rekisteriselosteet.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2020