Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste kertoo, miltä osin Terveyskylän palvelut ovat saavutettavia, ja miten ei-saavutettavia kohteita voidaan käyttää. Löydät myös tietoa siitä, miten voit ottaa meihin yhteyttä.

​​​​​​​​​​​​

Terveyskylä-palvelukokonaisuus on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelukokonaisuus sisältää Terveyskylä.fi-, Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palvelut. Palvelut on tuotettu yhteistyössä kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) koordinoi palveluiden kehittämistä.

Terveyskylä ja sitä tuottavat organisaatiot pyrkivät takaamaan Terveyskylä-palvelukokonaisuuden saavutettavuuden lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena kaikissa palveluissa on Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemä AA-taso.

Lisätietoja:

Tämä saavutettavuusseloste koskee kaikille kansalaisille ja potilaille avointa Terveyskylä.fi-palvelua ja sen taloja. Katso Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palveluiden osalta erilliset saavutettavuusselosteet.

Lisätietoja:

 • Omapolku-palvelun saavutettavuuseloste (tulossa)
 • TerveyskyläPRO-palvelun saavutettavuusseloste (tulossa)

Saavutettavuuden tila

Terveyskylä.fi ja sen talot täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemät vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä toistaiseksi vaatimusten mukaisia:

 1. ​Osa palvelun ei-tekstuaalisista sisällöistä (jotkin kaaviot, kuvat tai videot) eivät vielä sisällä tekstivastineita. (WCAG 1.1.1) Ei-tekstuaalisten sisältöjen tekstivastineita täydennetään jatkuvasti. Jos huomaat ei-tekstuaalisen sisällön, jolla ei ole asiaankuuluvaa tekstivastinetta, jätäthän meille palautetta kyseisestä sisällöstä kyseisen sivun alareunassa olevalla toimintokokonaisuudella ”Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?"​
 2. Osa palvelun tekstisisällöistä on vielä läpikäymättä ymmärrettävyyden ja luettavuuden turvaamisen näkökulmasta. Jos huomaat sisällön, joka ei ole ymmärrettävä tai luettava, jätäthän meille palautetta kyseisestä sisällöstä kyseisen sivun alareunassa olevalla toimintokokonaisuudella ”Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?”
 3. VoiceOver-ruudunlukija jää Safari-selainta käytettäessä jumiin hyppylinkkiin ja kielivalintoihin. Eteenpäin pääsee kuitenkin sarkainnäppäimellä. (WCAG 2.1.2)
 4. Tekstivastineissa on yksittäisiä puutteita. Esim. etusivulla on joitakin tarpeettomia tekstivastineita. Talojen etusivuilla on kuvalinkki talon etuvisulle, jonka tekstivastine on virheellisesti Terveyskylä.fi talon osoitteen sijaan. (WCAG 1.1.1)
 5. Näppäimistökohdistus saattaa joskus mennä piilotettuun kohteeseen eikä ole silloin näkyvissä. (WCAG 2.4.7)
 6. Kaikilla videoilla ei ole tekstityksiä. Kyseiset videot on julkaistu ennen 23.9.2020 ja ovat suurimmaksi osaksi muilta toimijoilta linkitettyjä videoita. Joissakin videoissa tekstitys menee ajoittain videolla näkyvän tekstin päälle, esim. puhujan nimi, mikä voi häiritä lukemista. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 7. Joidenkin videoiden kehyksillä ei ole otsikkoa. Videon sisältö käy kuitenkin ilmi edeltävästä tekstistä (WCAG 2.4.1)
 8. Sivustolla on hyppylinkki, mutta se ei toimi VoiceOverilla. (WCAG 2.4.1)
 9. Valitse talo -valikon kontrasti on hieman liian heikko. Terveyskylä tietovisoissa on joitakin graafisia elementtejä, joilla on heikko kontrasti. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 10. Joissakin tapauksissa esimerkiksi kyselyiden valintapainikkeita ja -ruutuja ei ole ryhmitelty oikein. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 11. Otsikkotasoja ei ole aina käytetty loogisesti. (WCAG 1.3.1)
 12. Sanastohaun lisätiedoista löytyy linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen, mutta niille ei ole lisätty sitä kuvaavaa ikonia. (WCAG 2.4.4)
 13. Tekstin välistyksen muuttaminen voi paikoin aiheuttaa tekstien katkeamista tai ylitsevuotoa. (WCAG 1.4.12)
 14. Valikosta ja sairauksista löytyy joitakin englanninkielisiä sanoja, joiden kieltä ei ole määritelty (3.1.2)
 15. Ajankohtaista -sivun tulosten rajauksen elementtejä on vaikea hahmottaa erityisesti ruudunlukijalla. (WCAG 2.4.3, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3)
 16. Taulukoille ei ole määritetty taulukko-otsikoita ohjelmallisesti, mikä voi hankaloittaa taulukoiden hahmottamista ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1)
 17. ​Hakutulossivun hakukentältä puuttuu oikein yhdistetty nimilappu. Kaikkien hakukenttien titleksi on määritelty sekalaista tarpeetonta tietoa, jonka osa ruudunlukijoista lukee muiden tietojen jälkeen. (WCAG 3.3.2)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 27.4.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 27.4.2020

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen aapalaute@terveyskyla.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Päivitetty  27.4.2020