Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste kertoo, miltä osin Terveyskylän palvelut ovat saavutettavia, ja miten ei-saavutettavia kohteita voidaan käyttää. Löydät myös tietoa siitä, miten voit ottaa meihin yhteyttä.

​​​​​

Terveyskylä-palvelukokonaisuus on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanh​oidon verkkopalvelu. Palvelukokonaisuus sisältää Terveyskylä.fi-, Omapolku- ja TerveyskyläPRO-palvelut. Palvelut on tuotettu yhteistyössä kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) koordinoi palveluiden kehittämistä.

Terveyskylä ja sitä tuottavat organisaatiot pyrkivät takaamaan Terveyskylä-palvelukokonaisuuden saavutettavuuden lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena kaikissa palveluissa on Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemä AA-taso.

Lisätietoja:

Tämä saavutettavuusseloste koskee kaikille kansalaisille ja potilaille avointa Terveyskylä.fi-palvelua ja sen taloja, lukuun ottamatta Mielenterveystaloa.

Katso Omapolku-, TerveyskyläPRO- ja Mielenterveystalo.fi-palveluiden osalta erilliset saavutettavuusselosteet.

Saavutettavuuden tila

Terveyskylä.fi ja sen talot (pois lukien Mielenterveystalo) täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) version 2.1 määrittelemät vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä toistaiseksi vaatimusten mukaisia:

 1. Osa palvelun ei-tekstuaalisista sisällöistä (jotkin kaaviot, kuvat tai videot) eivät vielä sisällä tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

 2. Osa palvelun tekstisisällöistä on vielä läpikäymättä ymmärrettävyyden ja luettavuuden turvaamisen näkökulmasta.

 3. VoiceOver-ruudunlukija jää Safari-selainta käytettäessä jumiin hyppylinkkiin ja kielivalintoihin. Eteenpäin pääsee kuitenkin sarkainnäppäimellä. (WCAG 2.1.2)

 4. Sisältöjä täydentävien kuvien tekstivastineissa on yksittäisiä puutteita. Lisäksi joillakin sivuilla saattaa esiintyä tarpeettomia tekstivastineita esimerkiksi sisällön kannalta merkityksettömättömissä kuvituskuvissa. (WCAG 1.1.1)

 5. Kaikilla videoilla ei ole tekstityksiä. Kyseiset videot on julkaistu ennen 23.9.2020 ja ovat suurimmaksi osaksi muilta toimijoilta linkitettyjä videoita. Joissakin videoissa tekstitys menee ajoittain videolla näkyvän tekstin päälle, esim. puhujan nimi, mikä voi häiritä lukemista. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)

 6. Joidenkin videoiden kehyksillä ei ole otsikkoa. Videon sisältö käy kuitenkin ilmi edeltävästä tekstistä (WCAG 2.4.1)

 7. Sivustolla on hyppylinkki, mutta se ei toimi VoiceOverilla. (WCAG 2.4.1)

 8. Joissakin tapauksissa esimerkiksi kyselyiden valintapainikkeita ja -ruutuja ei ole ryhmitelty oikein. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

 9. Otsikkotasoja ei ole aina käytetty loogisesti. (WCAG 1.3.1)

 10. Tekstin välistyksen muuttaminen voi paikoin aiheuttaa tekstien katkeamista tai ylitsevuotoa. (WCAG 1.4.12)

 11. Valikosta ja sairauksista löytyy joitakin englanninkielisiä sanoja, joiden kieltä ei ole määritelty (3.1.2)

 12. Ajankohtaista -sivun tulosten rajauksen elementtejä on vaikea hahmottaa erityisesti ruudunlukijalla. (WCAG 2.4.3, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3)

 13. Kaikille taulukoille ei ole määritetty taulukko-otsikoita ohjelmallisesti, mikä voi hankaloittaa taulukoiden hahmottamista ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1)

Anna palautetta ja auta meitä parantamaan sisällöllistä saavutettavuutta

Terveyskylä.fi-palvelun sisältöjä läpikäydään ja päivitetään jatkuvasti. Jos huomaat esimerkiksi ei-tekstuaalisen sisällön, jolla ei ole asiaankuuluvaa tekstivastinetta, tai videon, jolla ei tekstitystä tai muuta asiaan kuuluvaa tekstivastinetta, jätäthän meille palautetta kyseisestä sisällöstä kyseisen sivun alareunassa olevalla toimintokokonaisuudella ”Oliko tästä sisällöstä sinulle apua?"

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 27.4.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 15.7.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen aapalaute@terveyskyla.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

​​
 

Päivitetty  15.7.2020