Opinnäytetyöt Terveyskylässä

Oletko kiinnostunut tekemään käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvää opinnäytetyötä Terveyskylästä?

​​​​

Alta löydät tarkempia ohjeita hakemuksen eri vaiheisiin.

Ota yhteyttä oman alueesi  Terveyskylän tutkimuksista vastaavaan henkilöön ja sovi alueellisesta käytännön järjestelyistä opinnäytetöihin liittyen.

HUS

Näin aloitat:

 1. Mieti tutkimusaihe ja ota yhteyttä HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut -yksikköön.
 2. Täytä tutkimuslupahakemus Tutkijan työpöytä​ -järjestelmässä.
 3. Odota tutkimuslupaa.
 4. Käy toimeen!
 5. Muista raportoida!

Opinnäytetyön aihe ja yhteydenotto

Lähetä tieto itseäsi kiinnostavasta Terveyskylän tutkimusaiheesta sähköpostitse osoitteeseen pia.tuominen@hus.fi. Lisää otsikkokenttään sana Opinnäytetyöt.

Lisää viestiin ainakin seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot: opinnäytetyöntekijän nimi, opintolinja/oppilaitos sekä sähköpostiosoite
 • Tutkimusaihe ja -suunnitelma mahdollisimman tarkkaan
 • Opinnäytetyön toteutuksen aikataulu
 • Ohjaajan yhteystiedot

Tutkimuslupahakemus

 • Tarvitset opinnäytetyöhösi tutkimusluvan HUS:n johtajaylilääkärin ohjeen (JYL-ohje 2/2015) mukaisesti. Tarkempia tietoja löydät HUS:n verkkosivuilta.
 • Tutkimusluvan saaminen edellyttää tutkimussuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy oppilaitoksen ohjaaja sekä Terveyskylän osalta yhteyshenkilö HUS Tietohallinnossa.
 • Vastuuhenkilö käy läpi käytännön järjestelyt. Hän esittää opinnäytetyösi HUS:n osalta.
 • Tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. 
 • Opinnäytetyö voi olla
    • ​​ammattikorkeakoulun lopputyö
    • yliopiston pro gradu -tutkielma tai
    • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin liittyvä työ.
 • Hakemus käsitellään HUS:n Tietohallinnossa ja saat tiedon tutkimuslupaa päätöksestä sähköpostitse noin 2-3 viikon kuluessa.
 • Myönnetyt tutkimusluvat listataan myös muiden virtuaalisairaaloiden yhteyshenkilöiden nähtäväksi.

Tutkimuksen toteutus

 • Tutkimuslupa edellyttää vaitiolo-ja salassapitolomakkeen allekirjoittamisen. Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen on terveysalalla ehdottoman tärkeää.
 • Noudatat tutkimustyötä tehdessä vastuuhenkilösi ja oppilaitoksesi ohjeita.
 • Työstäsi ei saa koitua yksikölle ylimääräisiä kustannuksia.

Tutkimusaineiston kokoaminen

 • Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen kulku ja aineiston keruun menetelmät sekä aikataulu.
 • Mikäli haastattelet terveydenhuollon ammattilaisia (esim. HUS:n tai Terveyskylän talojen), sinun tulee tehdä heille tiedote tutkimuksesta sekä pyytää kirjallinen suostumus jokaiselta haastateltavalta. Haastattelututkimus tulee tehdä anonymisoidusti eli haastateltavat eivät saa olla tunnistettavissa valmiista työstä.
 • Sovi vastuuhenkilösi kanssa aineiston keruusta ja valmiin työn aineiston toimittamisesta Terveyskylälle / HUS Tietohallinnolle tai kirjottamalla blogia.

Tutkimuksen julkaisu

 • Sovi valmiin opinnäytetyön luovuttamisesta ja/tai tulosten esittelemisestä yksikölle.
 • Muista palauttaa raporttilomake.
 • Sovi myös tulosten julkaisusta vastuuhenkilösi kanssa. Lähtökohtaisesti tutkimus julkaistaan Terveyskylän ekstranetissä ellei erikseen muuta sovita. Siitä voidaan myös tehdä erillinen tiedote henkilöstölle/HUS:n intranetsivuille tai mahdollisesti laajemmallekin yleisölle.
 • Tieteellisen työn tutkija vastaa työn julkaisusta.

Tutkimuslupahakemus

Pia Tuominen
Projektipäällikkö​​, HUS Tietohallinto- Sähköiset asiointipalvelut
Tutkimus ja opetus, yhteyshenkilö
pia.tuominen@hus.fi

puh. 0406630074​ 

Linkki Tutkijan työpöytään.​

Ohjeet väitöskirjan tekoon löydät täältä.

OYS

Pia Liljamo, PPSHP kehittämispäällikkö, pia.liljamo@ppshp.fi, puh. 040 551 7129

KYS

Lisätietoja tutkimuksen toteuttamisen periaatteista saa Pasi Kuosmanen, pasi.kuosmanen@kuh.fi tai puh 044 717 9358.

TAYS

Sinikka Pennanen, Tays kehittämispäällikkö, sinikka.pennanen@pshp.fi, puh. 050 570 4344

TYKS​​

Minna Ervast, VSSHP kehittämispäällikkö, minna.ervast@tyks.fi, puh. 050 371 5750

 

Päivitetty  18.2.2020