Opinnäytetyöt Terveyskylässä

Oletko kiinnostunut tekemään käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvää opinnäytetyötä Terveyskylästä? Näiltä sivulta löydät ohjeistuksia aiheen hyväksyntään, luvan hakemiseen ja muuta apua työn aloittamiseksi.

Alta löydät tarkempia ohjeita hakemuksen eri vaiheisiin.

Ota yhteyttä oman alueesi Virtuaalisairaalan tutkimuksista vastaavaan henkilöön ja sovi alueellisesta käytännön järjestelyistä opinnäytetöihin liittyen.

HUS

Näin aloitat:

 1. Mieti tutkimusaihe ja ota yhteyttä HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut -yksikköön.
 2. Täytä tutkimuslupahakemus Tutkijan työpöytä​ -järjestelmässä.
 3. Odota tutkimuslupaa.
 4. Käy toimeen!
 5. Muista raportoida!

Opinnäytetyön aihe ja yhteydenotto

Lähetä tieto itseäsi kiinnostavasta Terveyskylän tutkimusaiheesta sähköpostitse osoitteeseen pia.tuominen@hus.fi. Lisää otsikkokenttään sana Opinnäytetyöt.

Lisää viestiin ainakin seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot: opinnäytetyöntekijän nimi, opintolinja/oppilaitos sekä sähköpostiosoite
 • Tutkimusaihe ja -suunnitelma mahdollisimman tarkkaan
 • Opinnäytetyön toteutuksen aikataulu
 • Ohjaajan yhteystiedot

Tutkimuslupahakemus

 • Tarvitset opinnäytetyöhösi tutkimusluvan HUS:n johtajaylilääkärin ohjeen (JYL-ohje 2/2015) mukaisesti. Tarkempia tietoja löydät HUS:n verkkosivuilta.
 • Tutkimusluvan saaminen edellyttää tutkimussuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy oppilaitoksen ohjaaja sekä Terveyskylän osalta yhteyshenkilö HUS Tietohallinnossa.
 • Vastuuhenkilö käy läpi käytännön järjestelyt. Hän esittää opinnäytetyösi HUS:n osalta.
 • Tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. 
 • Opinnäytetyö voi olla
    • ​​ammattikorkeakoulun lopputyö
    • yliopiston pro gradu -tutkielma tai
    • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin liittyvä työ.
 • Hakemus käsitellään HUS:n Tietohallinnossa ja saat tiedon tutkimuslupaa päätöksestä sähköpostitse noin 2-3 viikon kuluessa.
 • Myönnetyt tutkimusluvat listataan myös muiden virtuaalisairaaloiden yhteyshenkilöiden nähtäväksi.

Tutkimuksen toteutus

 • Tutkimuslupa edellyttää vaitiolo-ja salassapitolomakkeen allekirjoittamisen. Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen on terveysalalla ehdottoman tärkeää.
 • Noudatat tutkimustyötä tehdessä vastuuhenkilösi ja oppilaitoksesi ohjeita.
 • Työstäsi ei saa koitua yksikölle ylimääräisiä kustannuksia.

Tutkimusaineiston kokoaminen

 • Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen kulku ja aineiston keruun menetelmät sekä aikataulu.
 • Mikäli haastattelet terveydenhuollon ammattilaisia (esim. HUS:n tai Terveyskylän talojen), sinun tulee tehdä heille tiedote tutkimuksesta sekä pyytää kirjallinen suostumus jokaiselta haastateltavalta. Haastattelututkimus tulee tehdä anonymisoidusti eli haastateltavat eivät saa olla tunnistettavissa valmiista työstä.
 • Sovi vastuuhenkilösi kanssa aineiston keruusta ja valmiin työn aineiston toimittamisesta Terveyskylälle / HUS Tietohallinnolle tai kirjottamalla blogia.

Tutkimuksen julkaisu

 • Sovi valmiin opinnäytetyön luovuttamisesta ja/tai tulosten esittelemisestä yksikölle.
 • Muista palauttaa raporttilomake.
 • Sovi myös tulosten julkaisusta vastuuhenkilösi kanssa. Lähtökohtaisesti tutkimus julkaistaan Terveyskylän ekstranetissä ellei erikseen muuta sovita. Siitä voidaan myös tehdä erillinen tiedote henkilöstölle/HUS:n intranetsivuille tai mahdollisesti laajemmallekin yleisölle.
 • Tieteellisen työn tutkija vastaa työn julkaisusta.

Tutkimuslupahakemus

Riitta Jansson
Ohjelmistosuunnittelija, HUS Tietohallinto- Sähköiset asiointipalvelut
Tutkimus ja opetus, yhteyshenkilö
pia.tuominen@hus.fi

puh. 0406630074​ 

Linkki Tutkijan työpöytään.​

Ohjeet väitöskirjan tekoon löydät täältä.

PPSHP

Pia Liljamo, PPSHP kehittämispäällikkö, pia.liljamo@ppshp.fi, puh. 040 551 7129

PSSHP

Lisätietoja tutkimuksen toteuttamisen periaatteista saa Pasi Kuosmanen, pasi.kuosmanen@kuh.fi tai puh 044 717 9358.

Tays

Sinikka Pennanen, Tays kehittämispäällikkö, sinikka.pennanen@pshp.fi, puh. 050 570 4344

VSSHP

Minna Ervast, VSSHP kehittämispäällikkö, minna.ervast@tyks.fi, puh. 050 371 5750
Sirkku Boucht, VSSHP kehittämispäällikkö, sirkku.boucht@tyks.fi, puh. 050 572 0561
Päivitetty  21.8.2019 11.45

 

 

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan etusivulleTAYS Tampereen yliopistollisen sairaalan etusivulleOYS Oulun yliopistollisen sairaalan etusivulleKYS Kuopion yliopistollisen sairaalan sivulleTYKS Turun yliopistollisen keskussairaalan etusivulle