Mikä on Terveyskylä.fi?

Terveyskylä on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

​​​​ ​​​

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa. Niiden myötä ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmist​en mahdollisuudet oman terveyden ylläpitämiseen lisääntyvät. 

Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete.

Terveyskylä on aina avoinna, ja sinne pääsee mistä tahansa, kunhan käytössä on verkkoyhteys ja tietokone, tabletti tai älypuhelin.

Terveyskylän palveluvalikoimaan kuuluvat myös chatit, chatbotit, ja oirenavigaattorit.

Terveydenhuollon ammattilaisia palvelee TerveyskyläPRO, joka tukee ammattilaisia  ammattilaisia digitaalisessa murroksessa. Palvelu sisältää esimerkiksi kliinisen työn oppaita, digipalveluiden kehittämisen valmennuksia, eOsaamisen työkaluja, tapahtumia ja asiantuntijahaun.  Löydät TerveyskyläPRO-palvelun ylävalikosta (vaatii kirjautumisen).

Terveyskylässä on 32 taloa

 Terveyskylään kuuluu 32 eri teemaista taloa.  Jo vuonna 2009 avattu Mielenterveystalo on osa Terveyskylää. Löydät ajantasaisen listan taloista sivun ylälaidan "Valitse talo" -valikosta.

Ketkä rakentavat Terveyskylää?

Terveyskylä on sairaanhoidon huippuasiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Palveluiden rakentamisessa tehdään yhteistyötä myös kansallisia eTerveyspalveluita kehittävien hankkeiden, potilaiden ja potilasjärjestöjen sekä eri korkeakoulujen kanssa.  

Terveyskylää rakennettiin osana Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishanketta. Se on HUS:n koordinoima ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kehittäminen jatkuu, vaikka hankekausi päättyi.

 

Päivitetty  14.3.2019 6.25