Mitä tietoja Terveyskylä käsittelee? (kansalaiset)

Mitä tietoja käsittelemme?

Kirjautumisesi yhteydessä keräämme sinusta seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään sinulta itseltäsi sekä Digi- ja viestintäviraston ylläpitämästä väestörekisteristä.

Tämän lisäksi käsittelemme palveluun syöttämiäsi tietoja (mukaan lukien terveydentilaasi liittyvät tiedot). Palvelun käytöstä kertyy myös lokia potilas- ja ammattilaisturvallisuuden takaamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Omapolku-palvelukanavan omahoito-ohjelmat

Käsittelemme henkilötietojasi luodaksemme sinulle henkilökohtaisen profiilin palveluiden käyttöä varten. Omahoito-ohjelmiin syöttämäsi tieto vaihtelee omahoito-ohjelman käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi painohallinnan omahoito-ohjelma kerää tietoa syömistottumuksistasi ja kehosi mitoista. Omahoito-ohjelmiin syöttämäsi tieto on vapaaehtoista.

Käsittelemme henkilötietojasi myös selvittääksemme mahdollisia tietoturvapoikkeamia, esimerkiksi keräämällä tietoja tietoliikennejärjestelmistä ja tietojärjestelmistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Digihoitopolut

Terveyskylän palveluita lähetteellä käyttävä asiakas on hoitosuhteessa, ja käsittelyyn sovelletaan terveydenhoitoalaan liittyvää lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä. Käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa sinulle sähköisten palveluiden käyttö terveydenhoitosi tukena. Lisää tietoa siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään, saat sinua hoitavalta terveydenhoitoalan yksiköltä. Kullakin terveydenhoitoalan yksiköllä on oma potilasrekisteriseloste ja tietosuojapolitiikka tietojesi turvaamista varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi sekä lakisääteiseen velvollisuuteen.​

Päivitetty  3.9.2020

Kyllä